Liit taotleb arstide ajakirja väljaandmiseks 20 000 eurot toetust

Eesti Arstide Liit pöördus sotsiaalministeeriumi poole taotlusega jätkata järgmisel aastal ajakirja "Eesti Arst" väljaandmise toetamist riigieelarvest 20 000 euroga.

Pilt: Scanpix

Liit taotleb arstide ajakirja väljaandmiseks 20 000 eurot toetust

Eesti Arstide Liit pöördus sotsiaalministeeriumi poole taotlusega jätkata järgmisel aastal ajakirja "Eesti Arst" väljaandmise toetamist riigieelarvest 20 000 euroga.

"Leiame, et ajakiri Eesti Arst kui Eesti meditsiinile väga oluline väljaanne väärib jätkuvalt riigipoolset toetust. Oleks väga kahetsusväärne, kui eestikeelse arstiteadusliku ajakirja ilmumise aastakümnete pikkune traditsioon katkeks," kirjutas arstide liidu president Lembi Aug.

"Eesti Arst" on eelretsenseeritav meditsiiniline teadusajakiri, mis on ilmunud juba alates 1922. aastast. Ajakirjal on tähtis roll kiiresti uueneva erialase teabe viimisel eesti arstideni ja sellega arstiabi kvaliteedi parandamisel, samuti eesti keele säilitamisel teaduskeelena ja akadeemilise järelkasvu kindlustamisel.

See on ainus meditsiinivaldkonna teadusajakiri, kus on võimalik avaldada eestikeelseid originaalsete uurimistööde tulemusi, kirjutas liit taotluses. Ajakirjas ilmuvad ülevaateartiklid kliinilistest probleemidest, koolitusliku sisuga artiklid, haigusjuhtude kirjeldused koos kommentaaridega. Eesti Arst kajastab ka tervishoiukorraldust, meditsiinieetikat ja muid tervishoiuga seonduvaid küsimusi.

Ajakiri kuulub Eesti Arstide Liidule, aastas ilmub 11 numbrit, tiraaž on 3400 eksemplari. Viimastel aastatel on "Eesti Arsti" väljaandmist toetatud riigieelarvest sotsiaalministeeriumi kaudu 20 000 euroga.

Toetus on ajakirja väljaandmise jätkamiseks väga vajalik, sest teadusajakirjale kehtivad kirjutatud ja kirjutamata reeglid ei võimalda kulude katmist ajakirja omatuludest.

Laadimine...Laadimine...