Tallinlased on sotsiaalvalveteenusega abist vaid nupuvajutuse kaugusel

"Kui inimene vajab vältimatult ja kiiresti kõrvalabi, siis teenuse kasutajatel on võimalik kasutada häirenuppu, mille kaudu läheb signaal otse kõnekeskusele, kus selgitatakse kiiresti välja, mis on inimesega juhtunud," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder.

Pilt: Scanpix

Tallinlased on sotsiaalvalveteenusega abist vaid nupuvajutuse kaugusel

"Kui inimene vajab vältimatult ja kiiresti kõrvalabi, siis teenuse kasutajatel on võimalik kasutada häirenuppu, mille kaudu läheb signaal otse kõnekeskusele, kus selgitatakse kiiresti välja, mis on inimesega juhtunud," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eest vastutava abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul osutab pealinn 2018. aastal sotsiaalvalveteenust ligikaudu 300 inimesele ühes kuus, mille eesmärk on pakkuda abi inimestele olukorras, kui isikud ise pole võimelised iseseisvalt abistajatele oma eluruumi uksi avama.

Mölderi sõnul aitab sotsiaalvalveteenus tõsta kodus elavate eakate ja erivajadustega inimeste turvatunnet, kes võivad terviseprobleemide tõttu, kas kukkuda või sattuda abitusse olukorda.

"Kui inimene vajab vältimatult ja kiiresti kõrvalabi, siis teenuse kasutajatel on võimalik kasutada häirenuppu, mille kaudu läheb signaal otse kõnekeskusele, kus selgitatakse kiiresti välja, mis on inimesega juhtunud, vajadusel sekkub operatiivteenistus, kes sõidab abivajaja juurde,“ sõnas Mölder.

Abilinnapea sõnul kasutas 2017. aastal teenust keskmiselt 250-260 klienti kuus. "Teenus on meie klientide jaoks tasuta, kuid isiku elukohajärgne linnaosa sotsiaalhoolekande osakond peab tuvastama, et inimesel on selge vajadus teenuse järele,“ lisas Mölder.

Teenuse taotleja elukoht peab olema registreeritud Tallinnas. Teenuse osutamise eelduseks on teenuse kasutaja juurdepääsu tagamine oma eluruumi, ehk koduvõtmete andmine teenuse osutajale

Alates 1. veebruarist 2018 osutab Tallinnas sotsiaalvalveteenust Meditech Estonia OÜ, kellel on juba kaheksa aastat üle-eestilist teenuse osutamise kogemust.

Laadimine...Laadimine...