Tamm: üha enam inimesi sureb ravile mittealluvate bakterite tõttu

"Euroopa Liidus sureb igal aastal ravile mittealluvate bakterite tõttu hinnanguliselt 25 000 inimest ja see trend on tõusuteel," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Pilt: Scanpix

Tamm: üha enam inimesi sureb ravile mittealluvate bakterite tõttu

"Euroopa Liidus sureb igal aastal ravile mittealluvate bakterite tõttu hinnanguliselt 25 000 inimest ja see trend on tõusuteel," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Võime ravimite toimele vastu panna ehk mikroobide antibiootikumiresistentsus on nii Euroopas kui ka kogu maailmas kasvav probleem, mille vastu võitlemiseks kiideti heaks Euroopa ühine programm "Üks tervis". Ühisprogrammi raames teevad erinevate liikmesriikide teadusasutused ja referentlaborid koostööd mikroobide resistentsusega seotud küsimustes.

"Euroopa Liidus sureb igal aastal ravile mittealluvate bakterite tõttu hinnanguliselt 25 000 inimest ja see trend on tõusuteel," ütles maaeluminister Tarmo Tamm. "Seetõttu vajame kogu Euroopa ühist pingutust, et loomadelt inimestele edasikanduvate haiguste, antibiootikumidele mittealluvate bakterite ja muudest ohtudest tulenevaga tegelemisel. Võtmesõnadeks on teaduskoostöö ja Euroopa teadusuuringute taseme tõstmine."

"Eesti peab oluliseks võitlust üleilmselt kasvava antimikroobikumiresistentsusega, mistõttu see on üheks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise tähtsamatest küsimustest," lisas Tamm.

"Üks tervis" põhimõtte kohaselt on inimese tervis tihedalt seotud nii loomade kui ka keskkonna tervisega. See tähendab, et omavahel on tihedasti seotud nii loomasööda ja inimeste toidu kvaliteet, loomade ja inimeste tervis kui ka keskkonnareostus. Programm keskendub nakkushaiguste (bakterid, mikrobioloogilised toksiinid, viirused) uuringutele.

Ühisprogrammiga luuakse erinevate riikide teadusgruppide koostööraamistik, sealhulgas kaasatakse ka referentlaborid ja zoonooside uurimisega tegelevad instituudid. Igast osalevast liikmesriigist on kaasatud üks organisatsioon inimtervise või humaanmeditsiini valdkonnast ning üks organisatsioon veterinaarvaldkonnast. Ühtekokku osaleb 41 volitatud laboratooriumi ning uuringukeskust 19 liikmesriigist.

Muuhulgas on programmi eesmärgiks ka majandustõusu soodustamine ja töökohtade loomine. "Üks tervis" programmi toetavad Euroopa liidrid ning Euroopa Parlamendi liikmed, kes on jõudnud ühisele arusaamale, et teadusuuringud on investeering meie tulevikku ning seetõttu pööranud suurendatud tähelepanu referentlaborite ja teadusasutuste koostööle.

Ühise programmi tegevused käivituvad eeldatavasti 2018. aasta veebruaris. Eesti poolt osalevad konsortsiumis Tartu Ülikool ning Veterinaar- ja Toidulaboratoorium.

Laadimine...Laadimine...