UURING: E-sigarett võib noored tavasuitsu järele haarama panna

Siiani ulatuslikeimast e-sigarettide tervisemõjusid käsitlevast uuringust selgub, et e-sigarettide kasutamine võib küll aidata täiskasvanutel suitsetamisest loobuda, kuid noori võib see vastupidi suitsetama panna. "Kui neid hakkavad kasutama mittesuitsetajatest noored ja täiskasvanud, siis on nende kahjulik mõju selgelt murettekitav," nendib Washingtoni ülikooli terviseteaduste professor David Eaton. Lisaks kinnitab raport, et e-sigaretid ei kaota passiivse suitsetamise ohtu.

Pilt: Scanpix

UURING: E-sigarett võib noored tavasuitsu järele haarama panna

Siiani ulatuslikeimast e-sigarettide tervisemõjusid käsitlevast uuringust selgub, et e-sigarettide kasutamine võib küll aidata täiskasvanutel suitsetamisest loobuda, kuid noori võib see vastupidi suitsetama panna. "Kui neid hakkavad kasutama mittesuitsetajatest noored ja täiskasvanud, siis on nende kahjulik mõju selgelt murettekitav," nendib Washingtoni ülikooli terviseteaduste professor David Eaton. Lisaks kinnitab raport, et e-sigaretid ei kaota passiivse suitsetamise ohtu.

USA riiklik teadusorganisatsioon National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine lahkas põhjalikult e-sigarettide mõju inimeste tervisele. Kuigi e-sigarettide kasutusaeg on võrreldes tavatubakaga olnud lühike, oli teadlaste käsutuses üle 800 teadusliku uuringu, mis võimaldasid neil teha mitmeid olulisi järeldusi.

Teadlaste sõnul näitavad tõendid, et e-sigaretid ei ole sugugi riskivabad, kuid nad on raporti hinnangul siiski olulisemalt ohutum alternatiiv tavasigarettidele. E-sigarettides on tavasigarettidest vähem ja madalamal tasemel toksilisi aineid ning nende tarvitamine võib aidata täiskasvanutel tavasigarettidest loobuda. Noorte seas, kes kasutavad e-sigarette täiskasvanutest rohkem, on uurijate sõnul aga märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et e-sigaretid võivad pannan neid tulevikus hoopis tavasigarettide järele haarama.

Raportis nenditakse, et praegu on vara öelda, kas e-sigarettide mõju rahva tervisele on üldkokkuvõttes positiivne või negatiivne. "E-sigarette ei saa lihtsalt kahjulikuks või kasulikuks nimetada," ütles raporti koostanud komitee juht ja Washingtoni ülikooli terviseteaduste professor David Eaton. "Mõnel juhul  näiteks siis, kui neid hakkavad kasutama mittesuitsetajatest noored ja täiskasvanud, siis on nende kahjulik mõju selgelt murettekitav. Teistel juhtudel, kui täiskasvanud suitsetajad kasutavad neid suitsetamisest loobumiseks, pakuvad need võimalust vähendada suitsetamisega kaasnevaid kahjulikke kõrvalmõjusid."

Lisaks kinnitati raportis ka, et e-sigaretid ei kaota passiivse suitsetamise ohtu. "On kindlalt tõestatud, et e-sigarettide kasutamine suurendab mikroosakeste ja nikotiini mahtu õhus võrreldes normiga," kirjutavad uurijad. "Samas on uuringud näidanud, et passiivne suitsetamine on e-sigarettide puhul vähem kahjulik kui tavasigarettide puhul."

Vähi ja e-sigarettide vahel teadlased praeguste uuringute najal seost ei leidnud. "On olemas piiratud tõendeid loomkatsetest, et pikaaegne e-sigarettides sisalduvad ained võivad suurendada vähiriski," nendivad nad.

Äsja avaldatud New Yorki Meditsiiniülikooli teadlaste uuringust selgub, et e-sigarettide kasutamine ehk veipimine võib suurendada vähi- ja südamehaiguste riski. Katses kasutatud hiired, kes pidid taluma 10 aasta (reaalajas 12 nädalat) pikkuse e-sigareti suitsetamisega võrdelist e-sigareti auru kogust, said dna kahjustusi nii põies, südames kui ka kopsudes. Teadlaste järeldus oli selge - nikotiinil on vähkitekitav mõju olenemata allikast.

Samas kaasneb e-sigarettidega ka mitmeid ohte, mis tavasigarettide puhul ei ilmne - näiteks seadme plahvatamine. "On põhjapanevad tõendid, et e-sigaretid võivad lõhkeda ja põhjustada põletus- või muid vigastusi. See risk suureneb märgatavalt, kui seadmes kasutatud patareid on kehva kvaliteediga, valesti hoiustatud või kasutajate poolt ümbermuudetud," kirjutatakse raportis. "On ka tõendeid, et e-sigarettides kasutatavate vedelike joomine või sattumine nahale võib põhjustada krambihooge, ajukahjustusi, oksendamist ja laktilist atsidoosi. Lisaks võib e-sigareti vedelike joomine lõppeda surmaga."

Kokkuvõttena nendivad teadlased, et e-sigarettide kasutamise tõelist mõju saab hinnata alles aastate pärast. Praegu peab nende hinnangul olema põhieesmärgiks e-sigarettide tarvitamise reguleerimine ja nende kasutamise piiramine noorte seas läbi rahva harimise.

Laadimine...Laadimine...