3 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse esimene kiri Timoteosele 2:Juhendeid palvetamiseks
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset
ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.
3 See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.

5 Sest üks on Jumal,
üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel:
inimene Kristus Jeesus,
6 kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest,
tunnistusena selleks määratud ajal.

7 Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen ma pandud - ma räägin tõtt,
ma ei valeta -, paganate õpetajaks usus ja tões.

8 Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad
käed ilma viha ja kahtlemiseta.

Vaba vaatleja

Vasta kommentaarile

Selles pole küll midagi uut, et oma soovunelmaid tegelikkuse pähe püütakse esitada, olgu siis meil või kaugel Ameerikamaal. Mis antud teemasse puutub, siis on kahtlemata igal tegevusel, muu hulgas ka sanktsioonidel oma mõju, kuid Põhja-Korea või ka Venemaa puhul vaevalt selline, mis nende sanktsioonide kehtestajaid karvavõrdki oma eesmärkide saavutamisele lähemale viiksid. Kui ameeriklased arvavad, et neil õnnestub saavutada oma eesmärke, ise selleks mingitele kompromissidele minemata, ise millestki loobumata, tuleb neil varem või hiljem täielikult pettuda. Tegu pole mingite Põhja Ameerika indiaanlastega, keda omal ajal edukalt petta ja lollitada õnnestus, tulenevalt viimaste naiivsest usust, et valged kolonisaatorid sama ausad on kui nemad.

Ohoo

Vasta kommentaarile

Mingid sanktsioonid ei mõju, mõjub hea läbisaamine. Ja seda USA ei tee. Seevastu Venemaa suudab palju paremini rahu kindlustada ja USA peaks Venemaaga koostööd tegema rahu nimel.

Laadimine...Laadimine...