EL-India tippkohtumisel märgiti ära ka laevakaitsjate teema

"Euroopa Liit loodab India seaduste nõuetekohase menetlemise kaudu kiirele lahendusele laeva Seaman Guard Ohio juhtumis, mis puudutab 14 Eesti ja kuut Briti kodanikku, kes on India kohtus vangi mõistetud," seisab tippkohtumise ühisavalduses.

Pilt: Scanpix

EL-India tippkohtumisel märgiti ära ka laevakaitsjate teema

"Euroopa Liit loodab India seaduste nõuetekohase menetlemise kaudu kiirele lahendusele laeva Seaman Guard Ohio juhtumis, mis puudutab 14 Eesti ja kuut Briti kodanikku, kes on India kohtus vangi mõistetud," seisab tippkohtumise ühisavalduses.

New Delhis peetud Euroopa Liidu ja India tippkohtumise lõppdokumendis avaldas EL lootust Eesti ja Briti laevakaitsjate küsimuse kiirele lahenemisele, vahendas BNS.

"Euroopa Liit loodab India seaduste nõuetekohase menetlemise kaudu kiirele lahendusele laeva Seaman Guard Ohio juhtumis, mis puudutab 14 Eesti ja kuut Briti kodanikku, kes on India kohtus vangi mõistetud," öeldakse tippkohtumise ühisavalduses.

Euroopa Liidu Ülemkogu president Donald Tusk ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kohtusid EL-i ja India 14. tippkohtumise raames India peaministri Shri Narendra Modiga, mille järel tehti 53 punktist koosnev ühisavaldus.

Euroopa Liit ja India kinnitasid valmisolekut tihendada majanduskoostööd, tegeleda puhta energia nimel ja kliimamuutuste vastu, võidelda ühiselt maailmas terrorismiga ning küberjulgeoleku ja turvalisuse eest merel. Selleks võtsid liidrid vastu terrorismivastase võitluse ühisdeklaratsiooni, puhta energia ja kliimamuutuste deklaratsiooni ning jätkusuutliku linnastumise teemalise deklaratsiooni.

"Me oleme kaks maailma suurimat demokraatiat, me oleme maailma suurimate majanduste hulgas, me jagame samu väärtusi ja usku vabadusse, võrdsusesse, sallivusse ja õigusriiki. Koostöö India kui samameelse partneriga on mõistlik, see on loomulik," ütles Juncker oma sõnavõtus, mida vahendas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

"Me leppisime kokku, et peame viima oma kaubandussuhted järgmisele tasemele, on õige aeg vabakaubandusleppeks India ja Euroopa Liidu vahel," lisas Juncker. Tema sõnul võib pärast peaminiser Modi sõnavõttu eeldada, et kahe poole läbirääkijad tulevad kokku juba novembris.

EL ja India alustasid kõnelusi vabakaubandusleppe üle 2007. aastal, kuid need jäid soiku intellektuaalset vara puudutavate küsimuste tõttu ning Brüsseli nõude tõttu siduda kaubandus kliimapoliitikaga.

Eesti ja Briti laevakaitsjate teemaline punkt oli ka 2016. aasta mätsis peetud EL-India tippkohtumise lõppdelaratsioonis.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste, brittide ja ukrainlaste kõrval ka 14 Eesti kodanikku. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised 30. novembril.

Eesti ja India on sõlminud omavahel kahe riigi vahelise karistatud isikute üleandmise kokkuleppe, mis hakkas märtsi alguses ka kehtima. Leppe kohaselt saavad Eesti ja India teineteisele üle anda kodanikke, keda pole karistatud surmanuhtlusega ja kes pole süüdi mõistetud sõjakuriteos. Inimese suhtes tehtud kohtuotsus peab olema lõplik. Üheks üleandmise tingimuseks on, et tegu, mille eest kohapeal karistus määrati, peab olema kuriteona karistatav ka vastasriigis. Üleandmine on lubatud, kui karistust on jäänud kanda rohkem kui kuus kuud.

Pärast üleandmist peab inimene jätkama mõistetud karistuse kandmist. Riikidel on õigus anda armu, amnestiat või kergendada karistust kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

Lepingut ei saa siiski rakendada enne, kui laevakaitsjate kohtuotsus on jõustunud, mis tähendab laevakaitsjate poolt edasikaebamisprotsessi lõppemist.

Laadimine...Laadimine...