Euroopa globaliseerumisfond toetas kahe aastaga 19 500 töötajat

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kaudu toetati aastatel 2015 ja 2016 ligikaudu 19 500 koondatud töötajat, selgub teisipäeval avaldatud aruandest fondi tegevuse kohta.

Pilt: Scanpix

Euroopa globaliseerumisfond toetas kahe aastaga 19 500 töötajat

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kaudu toetati aastatel 2015 ja 2016 ligikaudu 19 500 koondatud töötajat, selgub teisipäeval avaldatud aruandest fondi tegevuse kohta.

Euroopa Komisjoni teatel toetati fondi kaudu antud vahemikus 19 500 töötajat ning 1251 mittetöötavat või -õppivat noort. Euroopa Liit on fondi rahastanud enam kui 70 miljoni euroga ning liikmesriigid omaltpoolt veel 48 miljoni euroga, vahendas BNS.

Kõikidest EGF-i meetmetes osalenutest leidis aasta pärast meetmete rakendamise perioodi lõppu uue töökoha või asutas oma ettevõtte 9 072 töötajat ehk peaaegu pooled.

"Liikmesriigid teatasid ka, et asjaomaste töötajate isiklik olukord, tööalane konkurentsivõime ja enesekindlus paranesid tänu EGF-i toele ja teenustele silmnähtavalt. Nii oli see isegi nende puhul, kes pärast meetmete rakendamise lõppu uut töökohta kohe ei leidnud," teatas Komisjon.

Toetamist taotles perioodil 11 liikmesriiki: Eesti, Soome, Rootsi, Poola, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Iraalia ja Belgia.

"Täna avaldatud aruande tulemustest nähtub EGF-i lisaväärtus selliste koondatud töötajate toetamisel, kel on keeruline uut tööd leida," ütles Euroopa tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikvuse volinik Marianne Thyssen.

"Kümnendat aastat tegutsev EGF on tõenduseks Euroopa solidaarsusest selliste töötajate jaoks, keda on tabanud üleilmastumisest või kriisidest tingitud massiline koondamine," jätkas Thyssen.

EGF asutati 2007. aastal eesmärgiga pakkuda liikmesriikidele tuge suurte koondamiste korral, mis on tingitud globaliseerumise ja ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõjudest.

Laadimine...Laadimine...