2 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium 24:Jeesus kuulutab ette templi hävitamist ja suurt viletsust
1 Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi. Ja ta jüngrid
astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama.
2 Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile: „Eks te näe seda
kõike? Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi kivi
peale, mida maha ei kistaks!”

3 Aga kui Jeesus istus Õlimäel, astusid jüngrid ta
juurde ja küsisid omavahel olles: „Ütle meile, millal see
kõik tuleb ja mis on sinu tulemise ja selle ajastu lõpu
tunnustäht?”
4 Ja Jeesus vastas neile: „Vaadake, et keegi teid ei
eksitaks!
5 Sest paljud tulevad minu nime all, öeldes: „Mina olen
Kristus!” ja eksitavad paljusid.

6 Aga kui te kuulete sõdadest ja sõjasõnumeid, siis
vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid
veel ei ole lõpp käes.
7 Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi
vastu ja on näljahädasid ja paiguti on maavärinaid.
8 See kõik on aga sünnitusvalude algus.

9 Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate
kõigi rahvaste vihaaluseks minu nime pärast.
10 Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja
vihkavad üksteist.
11 Ja palju valeprohveteid tõuseb ja need eksitavad paljusid.
12 Ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus.
13 Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb.
14 Ja seda Kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu
ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele, ja siis tuleb lõpp.

15 Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist,
millest prohvet Taaniel on rääkinud - lugeja mõtelgu sellele!
-,
16 siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse.
17 Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma,
18 ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube!
19 Aga häda neile, kes on lapseootel, ja neile, kes imetavad
neil päevil!
20 Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega
hingamispäeval.
21 Sest siis on nii suur ahistus, millist pole olnud
maailma algusest kuni praeguse ajani ega tule enam iial.
22 Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei
pääseks ükski, aga valitute pärast kahandatakse neid päevi.

Hamasi Gaza

Vasta kommentaarile

Mingi arusaamatu uudis teatavasti Hamas liikumise käes on Gaza. Ja mida seal mingi nn Palestiina peaminister teeb - plahvatust korraldab? Abu Mazan elik Mahmoud Abbas midagist kokku keerand järjekordselt?

Laadimine...Laadimine...