1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Psalmid (Laulud) 49:8 Ükski ei või venna eest anda luna
ega tema eest maksta Jumalale lunastushinda,
9 sest nende hinge luna on liiga kallis
ja peab jääma igavesti tasumata selleks,
10 et keegi ei jääks elama lõppemata
ega näekski hauda.

Matteuse evangeelium 16:24 Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia
minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja
järgnegu mulle!
25 Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes
iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.
26 Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve
maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel
anda ära oma hinge lunahinnaks?
27 Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma
inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda.

Johannese evangeelium 15:12 Minu käsk on see: armastage üksteist, nagu mina olen
armastanud teid!
13 Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi
annab elu oma sõprade eest.
14 Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin.
15 Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand
teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma andnud
teada kõik, mida ma olen kuulnud oma Isalt.
16 Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen
seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili
jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.
17 Selle käsu annan ma teile: armastage üksteist!

Laadimine...Laadimine...