1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Hesekiel 3:Iisraeli vahimees
16 Aga seitsme päeva pärast tuli mulle Issanda sõna; ta
ütles:
17 „Inimesepoeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli
soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu
poolt manitsema.
18 Kui ma ütlen õelale: „Sa pead surema!”, kuid sina ei
manitse teda ega räägi, et manitseda õelat pöörduma oma õeluse
teelt, et hoida teda elus, siis see õel küll sureb oma süü
pärast, aga tema verd ma nõuan sinu käest.
19 Aga kui sa õelat manitsed ja tema ei pöördu oma õelusest
või oma õeluse teelt, siis ta sureb oma süü pärast, sina aga
oled päästnud oma hinge.
20 Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, siis ma
panen ta ette komistuskivi ja ta peab surema; kui sa teda ei ole
manitsenud, siis ta peab surema oma patu pärast ja ta õigeid
tegusid, mis ta oli teinud, ei peeta meeles; aga tema verd ma
nõuan sinu käest.
21 Ent kui sa õiget manitsed, et õige ei teeks pattu, ja tema
ei teegi pattu, siis ta jääb tõesti elama, sest ta on lasknud
ennast manitseda ja sina oled päästnud oma hinge.”

Johannese evangeelium 5:28 Ärge pange seda imeks; sest tuleb tund, mil kõik, kes on
haudades, kuulevad tema häält
29 ning tulevad välja: need, kes on teinud head, elu
ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba, hukkamõistmise ülestõusmiseks.

Pauluse teine kiri korintlastele 5:9 Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme
siis kodus või võõrsil,
10 sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje
ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu
head või halba.

Laadimine...Laadimine...