1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Hesekiel 18:Issanda tee on õige
21 Aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on
teinud, ja peab kõiki mu määrusi ja teeb, mis on kohus ja õige
- siis peab ta tõesti elama; ta ei sure.
22 Ühtegi tema üleastumist, mis ta on teinud, ei tule meeles
pidada; oma õiguse pärast, mida ta on osutanud, peab ta jääma
elama.
23 Kas mul tõesti peaks olema hea meel õela surmast, ütleb
Issand Jumal? Kas mitte sellest, et ta pöördub ära oma teedelt
ja jääb elama?

24 Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut, teeb
kõiki neidsamu jäledusi, mida õel teeb, kas ta peaks jääma
elama? Ühtegi tema õiget tegu, mis ta on teinud, ei tule meeles
pidada; oma truudusetuse pärast, mida ta on osutanud, ja oma
patu pärast, mida ta on teinud, peab ta surema.
25 Aga teie ütlete: „Issanda tee ei ole õige!” Kuulge ometi!
Iisraeli sugu! Minu tee ei olevat õige! Kas mitte nõnda: teie
oma teed ei ole õiged?
26 Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ning nende
pärast sureb, siis ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta on
teinud.

27 Ja kui õel pöördub oma õelusest, mida ta on teinud, ja
teeb, mis on kohus ja õige, siis ta hoiab oma elu alles.
28 Sest kui ta näeb ja pöördub kõigist oma üleastumistest,
mida ta on teinud, siis ta jääb tõesti elama; ta ei sure.
29 Aga Iisraeli sugu ütleb: „Issanda tee ei ole õige!” Minu
teed ei olevat õiged, Iisraeli sugu! Kas mitte nõnda: teie oma
teed ei ole õiged?

30 Seepärast ma mõistan kohut teie üle, Iisraeli sugu, igaühe
üle ta eluviiside kohaselt, ütleb Issand Jumal. Pöörduge ja
taganege kõigist oma üleastumistest, et teie süü ei saaks teile
komistuseks.
31 Heitke eneste pealt ära kõik oma üleastumised, millega te
olete üle astunud, ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim!
Miks te tahate surra, Iisraeli sugu?
32 Sest mul ei ole head meelt surija surmast, ütleb Issand
Jumal. Seepärast pöörduge ja elage!

Laadimine...Laadimine...