1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Jeesus Siirak 51:Tänulaul
1 Ma ülistan sind, Issand, Kuningas,
ja kiidan sind, Jumal, mu Lunastaja!
Ma ülistan sinu nime!
2 Sest sina oled olnud mu kaitsja ja aitaja,
sa oled päästnud mu ihu hukatusest
ja kurja keele püügipaelast,
nende huultest, kes välja mõtlevad valet.
Sa oled olnud mu abimees vaenlaste ees
ning oled mu lunastanud
3 oma suure halastuse ja oma nime pärast
nende salvamistest, kes olid valmis mind neelama,
nende käest, kes püüdsid mu hinge,
paljudest viletsustest, mis mul on olnud,
4 lämbumisest tules, mis mind ümbritses,
ja tule keskelt, mida ma ise ei olnud süüdanud,
5 surmavalla sügavast sülest
ning kasimata keelest ja valelikust kõnest,
6 ülekohtuse keele laimust kuninga ees.
Mu hing ligines surmale
ja mu elu oli lähedal surmavallale,
mis on all.
7 Mind piirati igalt poolt ja aitajat ei olnud,
ma otsisin abi inimestelt, aga seda ei tulnud.
8 Siis meenutasin ma sinu halastust, Issand,
ja sinu tegusid igavikust alates,
sest sina vabastad need, kes sinu peale loodavad,
ja päästad nad vaenlaste käest.
9 Ja ma lasksin tõusta maa pealt oma appihüüde
ning palusin päästmist surmast.
10 Ma hüüdsin appi Issandat, oma Issanda Isa,
et ta mind ei jätaks maha viletsuse päevil,
abituna ülbete meelevalda:
„Ma ülistan lakkamata sinu nime
ja laulan tänades!”
11 Ja mu palvet võeti kuulda.
Jah, sina päästsid mind hävingust
ja võtsid mu ära kurjast ajast.
12 Sellepärast ma ülistan ja kiidan sind,
jah, ma austan Issanda nime!

Laadimine...Laadimine...