2 kommentaari

harry

Vasta kommentaarile

Malaki« eelmine järgmine » raamat
« eelmine 1 , 2 , 3 järgmine » peatükk ‹
2
Issand sõitleb preestreid
1 Ja nüüd teie kohta, preestrid,
on otsus see:

2 kui te ei kuula ega võta südamesse,
et te peate andma au mu nimele,
ütleb vägede Issand,
siis ma läkitan teie vastu needuse
ja muudan teie õnnistused needuseks,
jah, needuseks,
sest te ei ole võtnud seda südamesse.
3 Vaata, ma sõitlen teie seemet
ja puistan teile rooja näkku,
teie pidupäevade rooja,
ja teid endid viiakse selle juurde.
4 Ja te saate tunda,
et mina olen teile läkitanud
selle otsuse,
et minu leping Leeviga
jääks püsima,
ütleb vägede Issand.
5 Minu leping temaga
oli elu ja rahu,
ja ma andsin selle temale,
et ta kardaks;
ja ta kartis mind,
ta värises mu nime ees.
6 Tõeõpetus oli tal suus
ja pettust ei leitud tema huulilt.
Rahus ja siiruses käis ta minuga
ja pööras paljusid ära patust.
7 Jah, preestri huuled talletavad tarkust
ja tema suust otsitakse
õpetust,
sest tema on vägede Issanda
käskjalg.
8 Aga teie olete lahkunud sellelt teelt,
olete õpetusega pannud paljusid
komistama,
olete rikkunud Leevi liidu,
ütleb vägede Issand.
9 Sellepärast teen minagi teid
põlatuiks ja armetuiks kõigi
rahvaste juures,
sest te pole tähele pannud minu teid,
vaid olete õpetuses olnud
erapoolikud.

Iisraeli truudusetus on hukkamõistetav
10 Eks ole meil kõigil üks isa?
Eks ole meid loonud üks Jumal?
Mispärast me siis ei ole
üksteisele truud,
vaid teotame oma vanemate
lepingut?
11 Juuda on olnud truuduseta
ja Iisraelis ja Jeruusalemmas
on tehtud jäledust.
Sest Juuda on teotanud pühamut,
mida Issand armastab,
ja on võtnud naiseks
võõra jumala tütre.
12 Issand hävitagu Jaakobi telkidest
mees, kes seda teeb,
olgu ta kes tahes,
ka see, kes viib vägede Issandale ohvriandi.
13 Ja veel te olete teinud seda:
Issanda altar on kaetud silmaveega,
nutu ja oigamisega,
nii et ta enam ei pöördu
ohvrianni poole
ega võta seda hea meelega
teie käest vastu.
14 Aga te ütlete: „Mispärast?”
Sellepärast, et Issand on tunnistajaks
sinu ja su noorpõlve naise vahel,
kelle vastu sa oled olnud truudusetu,
kuigi ta on sinu abikaasa
ja sinu seadusejärgne naine.
15 Aga ükski ei tee seda,
kelles on veel vaimu jääki.
Ja mida peab ta tegema?
Otsima Jumala sugu!
Kandke siis hoolt oma vaimu eest
ja ükski ärgu olgu truudusetu
oma noorpõlve naise vastu!
16 Sest ma vihkan lahutust,
ütleb Issand, Iisraeli Jumal,
ja seda,
kes katab oma kuue vägivallaga,
ütleb vägede Issand.
Kandke siis hoolt oma vaimu eest
ja ärge olge truudusetud!

Issanda kohtupäev on ligidal
17 Te väsitate Issandat oma kõnedega.
Ometi te ütlete:
„Kuidas me väsitame?”
Sellega, et ütlete:
„Igaüks, kes kurja teeb,
on Issanda silmis hea,
ja seesugune on tema meele järgi.”
Või: „Kus on kohut mõistev Jumal?”


3
Pruudi unenägu peigmehe otsimisest
1 „Ma otsisin öösiti oma voodis teda,
keda mu hing armastab.
Ma otsisin teda, aga ei leidnud.
2 Ma tõusen nüüd ja uitan linnas
tänavail ja turgudel,
otsin teda, keda mu hing armastab.
Ma otsisin teda, aga ei leidnud.
3 Vahid, kes uitavad linnas,
leidsid minu.
„Kas olete näinud teda,
keda mu hing armastab?”
4 Vaevalt olin neist möödunud,
kui ma leidsin tema,
keda mu hing armastab.
Ma hoidsin teda kinni
ega lasknud lahti,
kuni olin ta viinud oma ema kotta,
selle kambrisse,
kes mind oma ihus oli kandnud.
5 Ma vannutan teid, Jeruusalemma tütred,
gasellide või aasa hirvede juures:
ärge eksitage ega äratage armastust,
enne kui see ise tahab!”

Kuningas Saalomoni pulmarong
6 „Mis see on, mis kõrbest üles tuleb
suitsusammaste kujul,
suitsutus mürrist ja viirukist,
kaupmehe mitmesugustest vürtsidest?
7 Vaata, Saalomoni kandetool!
Selle ümber on kuuskümmend kangelast
Iisraeli kangelastest.
8 Nad kõik kannavad mõõka,
nad on õpetatud sõdima;
igaühel on oma mõõk puusal
öiste hädaohtude pärast.
9 Kuningas Saalomon oli teinud enesele
kandetooli Liibanoni puudest.
10 Selle sambad olid tehtud hõbedast,
seljatugi kullast, iste purpurist;
selle sisemus oli armastusega sisustatud
Jeruusalemma tütarde poolt.
11 Tulge välja ja vaadake, Siioni tütred,
kuningas Saalomoni krooniga,
millega ta ema teda on ehtinud ta pulmapäeval,
ta südame rõõmupäeval.”

4
Peigmees ülistab pruuti
1 „Vaata, sa oled ilus, mu kullake,
vaata, sa oled ilus!
Su silmad su loori taga on tuvid.
Su juuksed on nagu kitsekari,
kes laskub Gileadi mäelt.
2 Su hambad on nagu kari pügatud lambaid,
kes pesemiselt tulevad:
neil kõigil on kaksikud
ja ükski neist pole soota.
3 Su huuled on nagu punane pael
ja su kõne on armas.
Otsekui granaatõuna lõiked
on su oimud su loori taga.
4 Su kael on nagu Taaveti torn,
mis kivikihtidena on ehitatud;
tuhat kilpi ripub selle küljes,
need kõik on kangelaste kilbid.
5 Su kaks rinda on nagu kaks vasikakest,
gaselli kaksikut, kes söövad liiliate keskel.
6 Kuni tuul kuulutab päeva
ja varjud põgenevad,
tahan ma minna mürrimäele
ja viirukikünkale.
7 Sa oled täiuslikult ilus, mu kullake,
ja sul pole ühtegi viga!
8 Tule minuga Liibanonilt, pruut,
tule minuga Liibanonilt!
Astu alla Amana tipust,
Seniiri ja Hermoni tipust,
lõvide koobastest,
pantrite mägedelt!
9 Sa oled pannud mu südame põksuma,
mu õeke, mu pruut!
Oled pannud mu südame põksuma
ainsa pilguga silmist,
ainsa lüliga oma kaelakeest.
10 Ah, kui magus on su armastus,
mu õeke, mu pruut!
Su armastus on parem kui vein,
kõigist palsameist parem
on su õlide lõhn!
11 Su huuled tilguvad kärjemett, mu pruut,
sul on keele all mesi ja piim,
ja su riiete lõhn
on otsekui Liibanoni lõhn!
12 Suletud rohuaed
on mu õeke, mu pruut!
Suletud rohuaed,
pitseriga kinni pandud allikas.
13 Su väänded on granaatõunapuude aed
valitud viljaga,
hennapõõsaste ja nardidega -
14 nard ja safran, kalmus ja kaneel
koos igasugu viirukipuudega,
mürr ja aaloe
koos kõige paremate palsamitega.
15 Rohuaedade allikas on elava vee kaev,
mis Liibanonilt voolab.”
16 „Ärka, põhjatuul, ja tule, lõunatuul!
Puhu läbi mu rohuaia,
et selle palsamilõhnad hoovaksid!
Mu kallim tulgu oma rohuaeda
ja söögu selle valitud vilja.”3
Issanda kohtupäev on ligidal
1 Vaata, ma läkitan oma ingli
ja tema valmistab minu ees teed.
Ja äkitselt tuleb oma templi juurde
Issand, keda te otsite,
ja lepingu ingel, keda te igatsete.
Vaata, ta tuleb,
ütleb vägede Issand.
2 Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva?
Ja kes jääb püsima tema ilmudes?
Sest tema on nagu sulataja tuli
ja nagu pesupesija leelis.
3 Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat,
ta puhastab Leevi poegi
ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat:
siis toovad nad Issandale õige ohvrianni.
4 Siis meeldib Issandale
Juuda ja Jeruusalemma ohvriand
nagu muistseil päevil
ja ammuseil aastail.
5 Ja ma tulen teile kohut mõistma
ning olen kärmeks tunnistajaks
nõidade, abielurikkujate ja
valevandujate vastu
ning nende vastu, kes teevad liiga
palgalisele palga poolest,
lesknaisele ja vaeslapsele,
kes tõukavad võõra kõrvale
ega karda mind,
ütleb vägede Issand.

Kümnise toomisest
6 Sest mina, Issand, ei ole
ennast muutnud,
ja teie, Jaakobi lapsed,
ei ole otsa lõppenud.
7 Oma vanemate päevist alates
olete te lahkunud mu määrustest
ega ole neid pidanud.
Pöörduge tagasi minu juurde,
siis pöördun mina teie juurde,
ütleb vägede Issand.
Aga teie ütlete:
„Kuidas me peaksime pöörduma?”
8 Kas inimene tohib Jumalat röövida?
Aga teie röövite mind ja ütlete:
„Kuidas me sind röövime?”
Kümnise ja tõstelõivuga.
9 Olge needusega neetud,
et teie, kogu rahvas, mind röövite!
10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita,
et mu kojas oleks toitu,
ja proovige mind ometi sellega,
ütleb vägede Issand.
Tõesti, ma avan teile taevaluugid
ja kallan teile õnnistust
küllastuseni.
11 Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse,
et need ei hävitaks teie põlluvilja,
ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks,
ütleb vägede Issand.
12 Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad,
sest te saate ihaldatud maaks,
ütleb vägede Issand.

Õige ja õela vahe
13 Teie sõnad mu kohta on karmid,
ütleb Issand.
Aga teie ütlete:
„Mida me su kohta oleme rääkinud?”
14 Te ütlete:
„Ilmaaegu on Jumalat teenida.
Ja mis kasu on meil tema käsu täitmisest
või leinariietes käimisest
vägede Issanda palge ees?
15 Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid.
Elavad edasi needki, kes pattu teevad,
need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad.”

16 Siis rääkisid isekeskis need,
kes kartsid Issandat;
ja Issand pani tähele ning kuulis
ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat
nende heaks, kes kardavad Issandat
ja austavad tema nime.
17 Ja nad kuuluvad mulle,
ütleb vägede Issand,
on mu eraomand sel päeval,
mille ma valmistan.
Ja ma olen neile armuline,
nõnda nagu mees on armuline oma pojale,
kes teda teenib.
18 Ja te näete jälle vahet
õige ja õela vahel,
selle vahel, kes teenib Jumalat,
ja selle vahel, kes teda ei teeni.

Tulevane Issanda päev
19 Sest vaata, päev tuleb,
põlev nagu ahi,
ja kõik ülbed ja kõik,
kes pattu teevad,
on nagu kõrred.
Ja see päev, mis tuleb,
põletab nad ära,
ütleb vägede Issand,
ega jäta neile ei juurt ega oksa.
20 Aga teile, kes te mu nime kardate,
tõuseb õiguse päike
ja paranemine tema tiibade all.
Te lähete siis välja
ja lööte kepsu nagu
nuumvasikad.
21 Ja te tallate õelaid,
sest need saavad põrmuks
teie taldade all
sel päeval, mille ma valmistan,
ütleb vägede Issand.

22 Tuletage meelde mu sulase Moosese Seadust,
määrusi ja käske,
mis ma temale andsin Hoorebil
kogu Iisraeli jaoks!

23 Vaata, ma läkitan teile prohvet Eelija,
enne kui tuleb Issanda päev,
suur ja kardetav.
24 Ja tema pöörab vanemate südamed
jälle laste poole
ja laste südamed
vanemate poole,
et ma ei peaks tulema ja lööma
maad needusega.”

muhameedlasest tolku

Vasta kommentaarile

Kreepsu saa lausa tuleb välja, et muhameedlasest on ka tolku. Sadik Khaan teeb Londonistanist Londoni vaid edu. Ikka vana hea rõõmsa rohelise Inglismaa eest.

Laadimine...Laadimine...