1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse esimene kiri Timoteosele 4:Eksiõpetuste tõrjumisest
1 Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et tulevastel aegadel mõned
taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste
poole
2 nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud
tulemärgi oma südametunnistusse.
3 Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal
on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks.
4 Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav,
mida võetakse vastu tänuga,
5 sest seda pühitsetakse Jumala sõna ja palve läbi.

6 Kui sa seda vendadele õpetad, siis sa oled Kristuse Jeesuse
tubli teenija, üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi
sa oled hakanud käima.
7 Aga labased kõned ja vananaistejutud lükka tagasi, harjuta end
jumalakartuses!
8 Sest kehalisest harjutamisest on vähe kasu, aga jumalakartus
on kasulik kõigeks ning sellel on praeguse ja tulevase elu tõotus.
9 See sõna on ustav ja väärib igati vastuvõtmist:
10 selleks me ju näeme vaeva ja võitleme, sest me oleme oma
lootuse pannud elava Jumala peale, kes on kõigi inimeste, iseäranis
usklike Päästja.

Laadimine...Laadimine...