5 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse esimene kiri korintlastele 10:19 Mida ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumalaohver
on midagi? Või et ebajumal on midagi?
20 Ei! Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata
Jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie
saaksite kurjade vaimude kaaslasteks.
21 Te ei või juua Issanda karikast ja kurjade vaimude
karikast, te ei või osa saada Issanda lauast ja kurjade vaimude
lauast.

Pauluse teine kiri korintlastele 11:13 Sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised
töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks.
14 Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse
ingliks.
15 Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid
moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude
järgi!

Pauluse teine kiri tessalooniklastele 2:Lõpuaja märkidest
1 Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse
tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde,
2 et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega
heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks
meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes.

3 Ärgu ükski teid mingil kombel petku! Sest see ei juhtu enne, kui
on tulnud ärataganemine ja ilmunud seadusevastane inimene,
hukatuse poeg,
4 kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse
jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse,
lastes end paista Jumalana.
5 Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie
juures olin?
6 Ja nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles
omal ajal.
7 Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära
kaduma see, kes teda seni takistab.
8 Alles siis ilmub seadusevastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu
hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb.
9 Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste
vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega
10 ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast
et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud.
11 Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad
hakkaksid uskuma valet,
12 ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid
kellele on meeldinud ülekohus.

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Need kirjakohad aitavad paljastada saatana ehk kuradi tegelik olemus!!!

Esimene Moosese raamat 3:14 Siis Issand Jumal ütles maole:
„Et sa seda tegid, siis ole sa neetud
kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas!
Sa pead roomama oma kõhu peal
ja põrmu sööma kogu eluaja!
15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele,
sinu seemne ja tema seemne vahele,
kes purustab su pea,
aga kelle kanda sa salvad.”

Iiob 1:6 Ent ühel päeval, kui Jumala lapsed tulid ja seisid Issanda
ees, tuli ka saatan nende sekka.
7 Ja Issand küsis saatanalt: „Kust sa tuled?” Ja saatan
vastas Issandale ning ütles: „Maad mööda hulkumast ja
rändamast.”
8 Siis Issand ütles saatanale: „Kas oled pannud tähele mu
sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole: vaga ja õiglane
mees, kardab Jumalat ja hoidub kurjast.”
9 Saatan vastas Issandale ning ütles: „Kas Iiob asjata
Jumalat kardab?
10 Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta
kojale ning kõigele, mis tal on? Sa oled õnnistanud tema
kätetööd ja ta kari on siginenud maal.
11 Aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal
on! Kas ta siis õnnistab su palet?”
12 Siis Issand ütles saatanale: „Vaata, kõik, mis tal on,
olgu sinu käes! Ära ainult pista kätt tema enese külge!” Ja
saatan läks Issanda juurest ära.

Jesaja 14:12 Kuidas sa ometi oled
alla langenud taevast,
helkjas hommikutäht, koidiku poeg,
tükkidena paisatud maha,
rahvaste alistaja?
13 Sina ütlesid oma südames:
„Mina tõusen taevasse,
kõrgemale kui Jumala tähed
tõstan ma oma aujärje
ja istun kogunemismäele
kaugel põhjamaal.
14 Ma lähen üles
pilvede kõrgustikele,
ma teen ennast
Kõigekõrgema sarnaseks.”

Hesekiel 28:Nõnda ütleb Issand Jumal:
Sa olid nagu eeskujulikkuse pitserimärk
täis tarkust ja täiuslikult ilus.
13 Sa olid Eedenis, Jumala aias,
sul olid katteks kõiksugu kalliskivid:
rubiin, topaas ja jaspis,
krüsoliit, karneool ja nefriit,
safiir, türkiis ja smaragd;
su raamistised ja õnarused
olid kullast tehtud,
valmistatud su loomispäeval.
14 Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja,
ja ma panin sind pühale mäele;
sa olid otse jumalik olend,
kes võis käia tuliste kivide keskel.
15 Sa olid laitmatu oma teedel
alates su loomispäevast,
kuni sinus leiti ülekohut.

Matteuse evangeelium 4:Jeesust kiusatakse kõrbes
1 Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata.
2 Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd
paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte.
3 Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled
Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!”
4 Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on:
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”

5 Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma
pühakoja harjale
6 ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta
ennast alla, sest kirjutatud on:
Sinu pärast käsib ta oma ingleid
ja nemad kannavad sind kätel,
et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”

7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi
kiusata Issandat, oma Jumalat.”
8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja
näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust
9 ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha
langed ja mind kummardad.”
10 Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest
kirjutatud on:
Kummarda Issandat, oma Jumalat
ja teeni ainult teda!”

11 Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli
tema juurde ja need teenisid teda.

Johannese evangeelium 8:44 Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões,
sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma,
sest ta on valetaja ja vale isa.

Pauluse teine kiri korintlastele 4:3 Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see
kinni kaetud neile, kes hukkuvad,
4 neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted
sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse
kirkuses, kes on Jumala kuju.

Pauluse kiri efeslastele 6:12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.

Jaakobuse kiri 4:7 Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta
põgeneb teie juurest.

Peetruse esimene kiri 5:8 Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu
möirgav lõvi, otsides, keda neelata.

Johannese esimene kiri 3:8 Kes teeb pattu, on kuradist, sest kurat teeb pattu algusest
peale. Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks
kuradi teod.

Johannese ilmutus 12:4 Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas
need maa peale.8 Lohe ei saanud võimust, ja enam ei leidunud neile
aset taevas.
9 Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda
hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta
heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.
Ilmutus 20:Lõplikust võidust saatana üle
7 Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti
oma vanglast
8 ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas
nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu
mereliiv.
9 Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade
leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb
nad ära.
10 Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka
metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd
igavesest ajast igavesti.

temaatik

Vasta kommentaarile

http://rusvesna.su/news/1523409501
Lähis - Ida teema.

uus raketikompleks

Vasta kommentaarile

Ilmselt Venemaa vastukäiguna antud rünnakule saadab al Assadi Süüriale kaasaegsema raketikompleksi Damaskuse ja võimalik ka Homsi kaitseks. Võimalik senini sellest on hoidutud dessantnik Bibi vastuseisu tõttu - selline tõsiste mees omavaheline suhtlemine Vladimir Vladimirovitš Venest ja dessantnik Bibi ivriti ja venekeelsest Iisraelist. Kuid olud mõneti muutunud ja kompleksid paigaldatakse. Muideks al Assadi õhutõrje päris hästi suutis antud rünnaku tõrjuda ilmselt teat kogemust meestel on ja miks mitte siis uued relvasüsteemid kätte anda sest ilmselt väljaõpe süürlastel juba tükimat aega igati läbit Venemaal. Nüüd oluline kas USA ja kordeballett rünnakuid jätkavad Saddami Iraaki rünnati vist kuu aega jutti ja Jugot lausa 75 ööd jutti ikkagi demokraatia ja ühised väärtused. Selline Ajaloo Lõpp ja Tõejärgne Ühiskond meite aeg siis.

Ida-Ghouta

Vasta kommentaarile

Bashar al Assadi alaviidid ja kristlased klaarisid Ida-Ghouta habemikest nn demokraatidega allahu akbaritega Damaskuse ümber ja siit too rünnak. Ikkagi kamraadid elik allahu akbar põhiline kõri läbilõigata ja igati demokraatlikult. Seega on vaja rohkem rohkem ja veel rohkem demokraatiat lausa rahvademokraatiat nigu õpetas ossetiini ja gruusia rahva suur poeg luuletaja Soso.

Laadimine...Laadimine...