1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium 17:18 Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja
ning sellest hetkest sai poiss terveks.

Apostlite teod 19:15 Ent kuri vaim kostis neile: „Jeesust ma tunnen ja Paulust
ma tean, aga kes teie olete?”
16 Ja inimene, kelles oli kuri vaim, kargas neile kallale, sai
võimust nende üle ja võitis nad ära, nii et nad
alasti ja haavatuna põgenesid sellest kojast.

Pauluse kiri efeslasstele 6:12 Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid
meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse
maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.


Peetruse teine kiri 2:4 Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas
nad põrgupimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni.

Juuda kiri 1:5 Aga ma tahan meenutada teile, kes te seda kõike küll
juba teate, et Issand, kui ta kord oli päästnud rahva
Egiptusemaalt, teisel korral hukkas uskmatud,
6 ning et ta ingleidki, kes ei hoidnud kinni oma
päritolust, vaid hülgasid oma eluaseme, säilitab pilkase
pimeduse all jäädavais ahelais suure päeva kohtuni.

Laadimine...Laadimine...