1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse esimene kiri Timoteosele 2:Juhendeid palvetamiseks
1 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
2 kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset
ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.
3 See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
4 kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.

5 Sest üks on Jumal,
üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel:
inimene Kristus Jeesus,
6 kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest,
tunnistusena selleks määratud ajal.

7 Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen ma pandud - ma räägin tõtt,
ma ei valeta -, paganate õpetajaks usus ja tões.

8 Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad
käed ilma viha ja kahtlemiseta.

Laadimine...Laadimine...