8 kommentaari

no nii

Vasta kommentaarile

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/marko-merikan-eestil-peaks-olema-habi-iisraeli-ees?id=81065691

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Matteuse evangeelium 4:Rahvas koguneb Jeesuse ümber
23 Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nende
sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi Kuningriigist ning
tervendades haigeid ja vigaseid rahva seas.
24 Ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria, ja tema juurde
toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade
käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud,
ning tema tegi nad terveks.
25 Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja
Kümnelinnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealtpoolt
Jordanit.

Pauluse teine kiri Timoteosele 1:7 Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse
ja mõistlikkuse vaimu.
8 Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi,
vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil,

9 kes on meid päästnud
ja kutsunud püha kutsega,
mitte meie tegude järgi,
vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi,
mis meile on antud Kristuses Jeesuses
enne igavesi aegu,
10 nüüd on aga saanud avalikuks
meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi,
kes on kõrvaldanud surma
ning on evangeeliumi kaudu
toonud valge ette elu ja kadumatuse,

11 mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud.
12 Sel põhjusel ma ka kannatan. Ent ma ei häbene, sest ma
tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on
vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani.
13 Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud
usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses!
14 Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abil,
kes meis elab.

lugeja

Vasta kommentaarile

9. Ühendriikide toetus Nõukogude Liidule
http://jyrilina.com/eesti/skorpioni-margi-all/

veelgi varem

Vasta kommentaarile

USA keeldus tunnustamast Eesti iseseisvust ka 1918. aastal.
12. jaanuaril 1918 vastas saadikute Poska ja Seljamaa vastavasisulisele palvele USA saatkonna nõunik, et USA küll tunnustaks Eesti iseseisvust, kui selleks Nõukogude Venemaa enamlaste nõusolek oleks. Seni aga, kui Nõukogude Venemaa seisukord on tume ja keeruline, olevat USA-l raske oma seisukohta välja öelda. USA-l puudub siiani seisukoht ka Tartu rahu suhtes.
1918. aasta 17. juuli USA – Jaapani ühismemorandumis teatatakse, et Nõukogude Venemaa poliitika ja territoriaalne suveräniteet jääb puutumatuks.
1918. aasta 17. oktoobril Wiliam L. Soundersi kiri USA presidendile Wilsonile: kommunism on Venemaa jaoks parim riigikord. Toetati Trotskit, Pöögelmanni & Co.
http://www.reformation.org/wall-st-bolshevik-rev.html

meenutaja

Vasta kommentaarile

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ainult-delfis-soome-kaitsepolitsei-raamatu-autori-sonul-ei-soovitanud-laane-luureorganisatsioonid-soomel-eesti-vabanemist-aktiivselt-toetada.d?id=66439326
Lääne luureorganisatsioonid ei soovitanud Soomel Eesti vabanemist aktiivselt toetada.
USA lähtus Teheran – Jalta jt konverentside otsustest.

nüanss

Vasta kommentaarile

„USA president George Bush teatas 22.08.1991 toimunud pressikonverentsil, et Baltimaade iseseisvuse tunnustamiseks pole aeg veel küps.” („Päevaleht” 24.09.1991).
USA esindajad teatasid eestlastele 90-ndate alguses, et pole vaja ajaloolistest nüanssidest kinni pidada.

Hanoi Hilton

Vasta kommentaarile

Vietkong tulistas seesinase õnnetuse lihtsalt alla ja siis Hanoi Hilton ning pikalt poisil paps sobivalt kindral...Tegelt lihtsalt õnnetus Hanoi Hiltoni veteranid tegelast vist ei sallinud selline usakate värk...

Vaba vaatleja

Vasta kommentaarile

Kas John McCain pole mitte sõjakurjategija, kes pommitas omal ajal Vietnamis tsiviilobjekte ja -inimesi?

Laadimine...Laadimine...