1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Pauluse teine kiri korintlastele 4:Jumala antud aardest saviastjais
1 Sellepärast et meil on selline amet, nagu see on antud meile
halastuse kaudu, me ei tüdi ära.
2 Me oleme lahti öelnud häbiväärseist asjust, mida peidetakse, me ei
kasuta riukaid ega moonuta Jumala sõna, vaid esitame end tõe avaldamisega
kõikide inimeste südametunnistusele Jumala ees.
3 Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see
kinni kaetud neile, kes hukkuvad,
4 neile uskmatuile, kellel praeguse aja jumal on mõtted
sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse
kirkuses, kes on Jumala kuju.
5 Me ei kuuluta ju iseendid, vaid Jeesust Kristust Issandana,
endid aga teie sulastena Jeesuse pärast.
6 Sest see, kes ütles: „Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal,
kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus
Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.

7 See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi
oleks Jumala oma ja ei midagi meist.
8 Meid ahistatakse igati, kuid me ei ole kitsikuses; me
oleme nõutud, kuid mitte meeleheitel;
9 meid kiusatakse taga, kuid me pole hüljatud; meid rõhutakse
maha, kuid me ei hukku;
10 me kanname alati oma ihus Jeesuse surma, et ka Jeesuse
elu avalduks meie ihus.
11 Sest meid, kes me elame, antakse alatasa surma Jeesuse
pärast, et ka Jeesuse elu avalduks meie surelikus ihus.
12 Nii on surm tegev meis, elu aga teis.
13 Aga et meil on sellesama usu vaim, millest on kirjutatud:
„Ma usun, seepärast ma räägin”, siis meiegi usume
ja ka räägime,
14 teades, et see, kes äratas üles Issanda Jeesuse, äratab
meidki koos Jeesusega üles ja seab enda ette koos
teiega.
15 Kõik sünnib ju teie heaks, et arm üha enamate inimeste tänu
kaudu rohkenedes kasvaks Jumala austuseks.

Kristlikust lootusest
16 Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene
kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt.
17 Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile
määratult suure igavese au,
18 meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut,
sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.

Laadimine...Laadimine...