1 kommentaari

inimkonnale

Vasta kommentaarile

Hesekiel 37:Juuda ja Iisraeli taasühinemise ennustus
15 Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles:
16 „Ja sina, inimesepoeg, võta enesele üks puutükk ja kirjuta
selle peale: Juuda ja temaga liitunud Iisraeli lapsed. Võta siis
veel üks puutükk ja kirjuta selle peale: Joosep-Efraimi puutükk,
ja temaga liitunud kogu Iisraeli sugu.
17 Siis liida need teineteise külge üheks puutükiks, nõnda et
need su käes moodustaksid terviku.
18 Kui siis su rahva lapsed sulle räägivad, küsides: „Kas sa
ei seletaks meile, mida need sul tähendavad?”,
19 siis vasta neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma
võtan Joosepi puu, mis on Efraimi käes, ja temaga liitunud
suguharud ja panen need ühte Juuda puuga ning teen neist ühe
puu, et neist saaks mu käes tervik.
20 Ja kui puutükid, mille peale on kirjutatud, on sinu käes
nende silme ees,
21 siis räägi neile: Nõnda ütleb Issand Jumal: Vaata, ma
võtan Iisraeli lapsed paganate seast, kuhu nad on läinud, ja
kogun neid igalt poolt ning toon nad nende oma maale.
22 Ja ma teen nad üheks rahvaks seal maal, Iisraeli mägedel,
ja üks kuningas on neile kõigile kuningaks. Nad ei ole siis enam
kaks rahvast ega jagune enam kaheks kuningriigiks.
23 Nad ei rüveta endid enam oma ebajumalatega ja jäledustega
ega oma mitmesuguste üleastumistega, vaid ma päästan nad kõigist
nende asupaigust, kus nad on pattu teinud, ja puhastan nad. Ja
nad on mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks.
24 Ja mu sulane Taavet on neile kuningaks ja neil kõigil on
üksainus karjane; nad käivad minu seaduste järgi ja peavad
mu määrusi ning täidavad neid.
25 Ja nad elavad maal, mille ma andsin oma sulasele
Jaakobile, kus teie vanemad on elanud; nad elavad seal igavesti,
nemad ja nende lapsed ja nende laste lapsed, ja Taavet, mu
sulane, on igavesti neile vürstiks.
26 Ja ma teen nendega rahulepingu, mis jääb igaveseks
lepinguks nendega, ja ma paigutan neid ning teen nad arvukaks ja
ma panen oma pühamu igavesti nende keskele.
27 Ja minu eluase on nende juures: mina olen neile Jumalaks ja
nemad on mulle rahvaks.
28 Ja paganad peavad tundma, et mina olen Issand, kes
pühitseb Iisraeli, kui mu pühamu on igavesti nende keskel.”

Laadimine...Laadimine...