LINNADE LIIT: Linnadel-valdadel pole pagulastele vabu elamispindu, sest riik pole üürikorterite ehitamist toetanud

"Seni on riik seisnud vastu igasugusele üürieluasemete ehitamisele, seega ei saa nad eeldada, et linnadel ja valdadel on pagulastele vabu elamispindu,“ leiab Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.

Pilt: Scanpix

LINNADE LIIT: Linnadel-valdadel pole pagulastele vabu elamispindu, sest riik pole üürikorterite ehitamist toetanud (3)

"Seni on riik seisnud vastu igasugusele üürieluasemete ehitamisele, seega ei saa nad eeldada, et linnadel ja valdadel on pagulastele vabu elamispindu,“ leiab Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.

Täna toimunud Linnade Liidu juhatuse koosolekul kutsusid omavalitsuste esindajad pagulaskriisi lahendusi arutama Riigikogu tasemel, mitte pelgalt valitsuskabineti või ministeeriumite tasandil.  "Ainult kohalike omavalitsuste solidaarsusele ja kodanike hoolimisele lootma ei saa jääda," ütles Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas.

Linnade Liidu juhatuse esimehe Taavi Aasa sõnul ei ole ajakirjanduse vahendusel esitatud informatsioon piisavalt objektiivne ja on tihtipeale pigem vihakõnet õhutav. Tegemist on kogu Euroopat puudutava probleemiga ning liidu arvates oleks vaja selgeid ettepanekuid riigikogu tasemel. Jätkuvalt on ebapiisavalt ametlikku informatsiooni, milline on või peaks olema Eesti ametlik poliitika Euroopa pagulaskriisi lahendamiseks, eelkõige riigisiseselt, aga ka rahvusvaheliselt, teatab liit.  

"Omavalitsustel puudub informatsioon, kuidas valitsus plaanib antud situatsiooni lahendada. Hetkel ei ole selge, millised saavad olema omavalitsuste ülesanded antud olukorras ning milliseks võivad kujuneda nende ülesannete täitmiseks tehtavad kulutused. Olukorras kus riik on vastu olnud igasugusele munitsipaalelamuehitusele on keeruline eeldada, et omavalitsustel on olemas vabad elamispinnad," selgitab liidu esimees Taavi Aas. "Ainult kohalike omavalitsuste solidaarsusele ja kodanike hoolimisele lootma ei saa jääda," täiendab ta.  

Linnade Liit vihakõnele ja pelgalt mitteametlikule informatsioonile baseeruvat pagulaspoliitika käsitlust õigeks ei pea. "Juhul kui valitsus eeldab keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste solidaarsust pagulaskriisi lahendamisel, eeldavad kohalikud omavalitsused ka keskvalitsuse solidaarsust kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamisel, mis majanduskriisi ajal kärbiti," kommenteerib Aas.   

Linnade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2015. aasta seisuga 28 Eesti linna, 15 valda ja 1 alev, mis hõlmab kokku 913732 elanikku, s.t 67,5% Eesti elanikkonnast

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...