Toomkool saab linnalt õppetööks ruume juurde

Tallinna linnavalitsus kavatseb anda õpitingimuste parandamise eesmärgil Tallinna Toomkooli Sihtasutuse kasutusse Olevimägi 10 äriruumi.  

Pilt: Toomkool
Haridus Tallinn Pere

Toomkool saab linnalt õppetööks ruume juurde

Tallinna linnavalitsus kavatseb anda õpitingimuste parandamise eesmärgil Tallinna Toomkooli Sihtasutuse kasutusse Olevimägi 10 äriruumi.  

"Tegemist on tubli ja kiirelt areneva, laste kasvatamisel kristlikele väärtustele tugineva erakooliga ning praegu kooli kasutuses olev Apteegi tn 3 hoone on õpilaste arvu iga-aastasest kasvamisest johtuvalt kooli jaoks väikeseks jäänud," ütles abilinnapea Mihhail Kõlvart.

2015/2016 õppeaastal õpib Tallinna Toomkoolis juba ligi 140 õpilast ja praegu viieklassiliseks kasvanud kool kasvab kuni põhikooli 9. klassini.

Eelnõu kohaselt annab Tallinna Kesklinna Valitsus Toomkoolile tähtajatult üürile Olevimägi 10 I korruse äriruum üldpinnaga 121,9 m2, äriruumi kasutamise eest maksab üürilevõtja 156,03 eurot kuus (1,28 eurot/m2). Üürilevõtja kanda jäävad ka äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud ning üüritava äriruumi eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud. Olevimägi 10 hoone paikneb Tallinna vanalinnas ja asub Raekoja platsist ca 200 m kaugusel.

Tallinna Toomkooli Sihtasutus, mis on EELK asutatud kristliku erakooli pidaja, pöördus Tallinna Kesklinna Valitsuse poole nimetatud ruumide rendile võtmise taotlusega, soovides viia sinna õppima osa kooli õpilastest, kokku neli klassi.

7. juunil 2011 otsustas ajaloolise toomkapiitli õigusjärglane EELK Konsistoorium Tallinna Toomkooli taasavada ning kaasata selleks ajaloolise toomkoguduse õigusjärglasena EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse. 1. septembril 2011 alustasid õppetööd Toomkooli kaks esimest klassi – üks poiste ja üks tüdrukute klass, kokku 26 õpilasega. Õppetöö algas Püha Miikaeli kooli alluvuses ja tihedas koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga.

Tallinna Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetuva kaasaegse heatasemelise üldhariduse sidumine kaunitel kunstidel põhineva huvitegevusega õpilasesõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas, luues eeldused vaba tervikliku isiksuse kujundamisele.

Laadimine...Laadimine...