Ministeerium tahab suurendada veebiostlejate kindlustunnet

"Internetis oste sooritades ei ole tarbija jaoks alati selge ja läbipaistev ja kas sõlmitud lepingule kehtib ka Euroopa Liidu (EL) tarbijaõigus," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Pilt: Scanpix

Ministeerium tahab suurendada veebiostlejate kindlustunnet

Pealinn

"Internetis oste sooritades ei ole tarbija jaoks alati selge ja läbipaistev ja kas sõlmitud lepingule kehtib ka Euroopa Liidu (EL) tarbijaõigus," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis kooskõlastusringile ja arvamuste avaldamiseks tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on suurendada tarbijate usaldust ja kindlustunnet veebi teel tehingute tegemisel.

"Veebipõhine kaubandus on viimastel aastatel olnud väga suures kasvutrendis ning tarbijal on üha laiemad võimalused vajalike toodete või teenuste ostmiseks ja pakkumiste otsimiseks erinevate veebipõhiste otsinguvõimaluste abil," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt pressiteates.

Kuna digitaalsed võimalused tarbijatele kaupade ja teenuste pakkumiseks laienevad pidevalt, tuleb MKM-i teatel ajakohastada ka tarbijakaitseseadust ja täpsustada ebaausate kauplemisvõtete regulatsiooni.

"Internetis oste sooritades ei ole tarbija jaoks alati selge ja läbipaistev, kuidas tema otsingu tulemusena esitatav järjestus kujuneb ja kas isik või ettevõte, kellega leping sõlmitakse, on kaupleja või teine tarbija ja kas sõlmitud lepingule kehtib ka Euroopa Liidu (EL) tarbijaõigus," ütles minister ja lisas, et seetõttu pole alati lihtne teha kindlaks, kes vastutab, kui veebiostuga midagi valesti läheb.

Eelnõus kehtestatakse täiendavad teavitamisnõuded, mille kohaselt tuleb tarbijatele esitada teavet selle kohta, kuidas on kujunenud tema otsingu tulemusena esitatav järjestus. Kui otsingutulemuste järjestuses ettepoole paigutumise eest on makstud, siis tuleb tarbijat sellest ka teavitada.

Lisaks tuleb esitada teavet nende  peamiste parameetrite kohta, mille alusel tarbija otsingu tulemusena esitatud järjestus on kujunenud. Samuti tuleb esitada teavet internetipõhises kauplemiskohas pakkujaks oleva isiku õigusliku staatuse kohta – kas tegemist kauplejaga või mitte.

Nõuete parema täitmise tagamiseks karmistatakse oluliselt ka karistusi tarbijate õiguste kaitseks kehtestatud õigusnormide rikkumise korral ja nähakse ette suurema rahatrahvi määramise võimalus tarbijate majandushuvide kaitseks.

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle EL-i direktiiv, millega ajakohastatakse liidu tarbijakaitsenorme ja tagatakse nende parem täitmine. Uute nõuete puhul on tegemist maksimaalselt ühtlustatud nõuetega, mis lihtsustavad digiruumis kauplemist.

Laadimine...Laadimine...