Mustakivi tee rajamiseks tehakse ulatuslikke uuringuid

"Uuringute tulemusel selgub, kui palju mõjutaks Mustakivi tee rajamine Varsaallika niiskusrežiimi ja oja veeandvust," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. "Valmima peaks taimestiku- ja puudeinventuur, samuti uuritakse kaitsealuste linnuliikide esinemist ning tehakse ulukite inventuur."

Pilt: Albert Truuväärt
Keskkond

Mustakivi tee rajamiseks tehakse ulatuslikke uuringuid (1)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Uuringute tulemusel selgub, kui palju mõjutaks Mustakivi tee rajamine Varsaallika niiskusrežiimi ja oja veeandvust," selgitas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. "Valmima peaks taimestiku- ja puudeinventuur, samuti uuritakse kaitsealuste linnuliikide esinemist ning tehakse ulukite inventuur."

Mustakivi tee pikendusega kaasnevate keskkonnamõjude välja selgitamiseks on alustatud uuringutega ning andmete kogumisega analüüside tegemiseks.

"Mustakivi tee pikendus läbiks Tallinna roheala ning selle rajamine mõjutaks ka keskkonda. Mõjude teadasaamiseks on tellitud mitmeid uuringuid, mis puudutavad putukalisi, samuti taimestikku, loomastikku ja linnuliike. Valmima peaks taimestiku- ja puudeinventuur, samuti uuritakse kaitsealuste linnuliikide esinemist ning tehakse ulukite inventuur," sedastas Liinat.

"Uuringute tegemine võtab aega ning keskkonnamõjude hindamine pole ajalises mõttes kiiresti tehtav töö, selleks kulub pool aastat või rohkemgi. Näiteks taimede vegetatsiooniperioodil tuleb taimestikku inventeerida kaks korda, sest ühed taimed on "intensiivsed" ühel ajal, teised õitsevad teisel ajal," selgitas Liinat. Linnustiku inventuuri mõjutab aga pesitsusaeg, mis on suleliste pesitsusalade kaardistamiseks kõige sobivam aeg. 

Mustakivi tee uuringud hõlmavad ka müraanalüüsi ja liiklusanalüüsi tegemist, sest nii müra kui ka liiklus puudutavad trassikoridori lähedal elavaid elanikke. Samuti tõi Liinat esile, et uuringuid tehakse ka Varsaallika oja kohta. "Uuringute tulemusel selgub, kui palju mõjutaks Mustakivi tee rajamine Varsaallika niiskusrežiimi ja oja veeandvust," tõi linnaosavanem veel ühe näite uuringute pikast reast. "Mustakivi tee on kindlasti selline projekt, mille kohta kehtib ütlus: üheksa korda mõõda, üks kord lõika, ning sellest põhimõttest ka lähtume. Peale tee rajamise on eesmärk tagada rohevõrgustiku jätkuv funktsioneerimine," kinnitas Liinat.

Mustakivi tee rajamisega seotud uuringud ja analüüsid on tellinud Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet. Tallinna linna eelarvestarateegias on uuringuteks ja muudeks Mustakivi teega seotud ettevalmistustööde katteks ette nähtud 600 000 eurot. Plaanide kohaselt peaks projekteerimine algama järgmisel aastal ja tee-ehitus 2022. aastal ning tee peaks valmis saama 2023. aastal. Mustakivi läbimurde rajamine läheks maksma 20,6 miljonit eurot.

Praegu lõpeb Mustakivi tee Narva maanteega. Tulevikus peaks see tee jätkuma praegusel tühermaal ja ühendama Lasnamäe Piritaga. Uut ühendusteed on Tallinn kavandanud aastakümneid.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...