Tallinn ja Utilitas teevad Tallinna Vee ülevõtmispakkumise

AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaam Paljassaares. 

Pilt: Ilja Matusihis

Tallinn ja Utilitas teevad Tallinna Vee ülevõtmispakkumise

Pealinn

Tallinna linn ja energiakontsern Utilitas teevad Tallinna Vee ülejäänud aktsionäridele kohustusliku ülevõtmispakkumise ettevõtte kõikide A-aktsiate omandamiseks.

Sel kolmapäeval viidi lõpule 100,3 miljoni eurone tehing, millega Tallinna Vee suurim aktsionär Unitied Utilities Tallinn B.V. müüs oma osaluse ettevõttes Tallinna linnale ja Utilitasele, vahendab BNS.

United Utilities Tallinn B.V. müüs kokku 7 060 870 Tallinna Vee A-aktsiat võrdsetes osades Tallinna linnale ja Utilitasele hinnaga 14,2 eurot aktsia kohta.

Tehingu tulemusel kuulub linnale 10 469 565 Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustavad 52,35 protsenti ettevõtte aktsiakapitalist. Utilitasele kuulub 3 530 435 Tallinna Vee A-aktsiat, mis moodustavad 17,65 protsenti ettevõtte aktsiakapitalist. Linnale kuulub lisaks üks B-aktsia.

Vastavalt väärtpaberituruseadusele on linn ja Utilitas kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema ülevõtmispakkumise kõigi Tallinna Vee aktsiate suhtes, mis ei kuulu neile.

Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse ülevõtjate avalikustatavas prospektis ja pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega prospekti ja pakkumise teate kooskõlastamiseks finantsinspektsioonile (FI). FI kooskõlastab prospekti ja pakkumise teate 15 kalendripäeva jooksul alates ülevõtjatelt vastava avalduse saamisest.

Ülevõtmispakkumise kohaselt kavatsevad Tallinn ja Utilitas omandada müüdavad aktsiad võrdsetes osades. Kui pakkumise käigus ülevõtjatele müüdavate aktsiate koguarv on paaritu, siis kavatseb omandada ühe lisaaktsia Utilitas.

1. aprilli seisuga on Tallinna Vee kogu aktsiakapital 12 000 060 eurot ja selle moodustavad 20 miljonit A-aktsiat nimiväärtustega 60 senti ning üks B-aktsia nimiväärtusega 60 eurot. Pakkumise esemeks on 6 miljonit A-aktsiat nimiväärtusega 60 senti aktsia kohta.

Laadimine...Laadimine...