Uuring: 38 protsenti teise sambaga liitunuist võtaks enda raha välja

ERR-i tellitud Turu-uuringute värskest küsitlusest selgus, et kui teise sambaga liitumine ja sealt lahkumine muudetaks vabatahtlikuks, jääks teise sambaga seotuks 45 protsenti ja 38 protsenti kasutaks võimalust kogutud raha välja võtta.

Pilt: Dmitri Povilaitis/Pilt on illustratiivne

Uuring: 38 protsenti teise sambaga liitunuist võtaks enda raha välja

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

ERR-i tellitud Turu-uuringute värskest küsitlusest selgus, et kui teise sambaga liitumine ja sealt lahkumine muudetaks vabatahtlikuks, jääks teise sambaga seotuks 45 protsenti ja 38 protsenti kasutaks võimalust kogutud raha välja võtta.

Kõigist vastajatest 21 protsenti investeeriks välja võetud raha ise, kaheksa protsenti kasutaks seda laenude ja võlgade maksmiseks, kuus protsenti hoiaks raha mustadeks päevadeks ning kolm protsenti kasutaks raha erinevate ostude tegemiseks.

Kui võtta aluseks sotsiaal-demograafilised näitajad, on eestlastel suurem usk kohustuslikku kogumispensionisse kui mitte-eestlastel. Eestlastest lubab jääda teise sambaga seotuks selle vabatahtlikuks muutumisel 48 protsenti, mitte-eestlastest aga vaid 31 protsenti.

Kõrge ametialase staatusega inimesed, nagu ettevõtjad, juhid ja tippspetsialistid plaanivad keskmisest sagedamini pensionikogumist jätkata (51 protsenti), samas kui koduste, töötute või mitteaktiivsete inimeste seas oli neid, kes jätkaks kogumist keskmisest vähem (29 protsenti).

Mida kõrgem inimese haridus, seda suurem ka usk teise sambaga jätkamisse. Kõrgharidusega vastajatest jätkaks teise sambaga 48, keskharidusega vastajatest 42 ning alg- ja põhiharidusega vastajatest 32 protsenti.

Vanust arvesse võttes on teise samba toetajaid rohkem 37-49-aastaste seas (48 protsenti).

Teise sambaga jätkajate osakaal on suurem SDE (63 protsenti), Reformierakonna (59 protsenti) ja Eesti 200 (60 protsenti) valijate seas.

Isamaa valijatest jätkaks teise sambaga 45, Keskerakonna valijatest 34, EKRE valijatest 33 protsenti. EKRE valijate seas on keskmisest enam neid, kes võtaks raha välja ja investeeriks selle ise (38 protsenti). Keskerakonna valijate seas on aga rohkem neid, kes võtaks raha välja ja hoiaks seda mustadeks päevadeks (14 protsenti).

ERR on tellinud pensioniküsitluse kolmel korral ja küsitlustulemused ei ole ajas märkimisväärselt muutunud. Eelmise aasta mais lubas teise sambaga seotuks jääda 43 protsenti, septembris aga 47 protsenti. Tänavu märtsis oli niiviisi vastajaid 45 protsenti. Mullu sügise küsitluses lubas oma raha välja võtta 39 protsenti teise sambaga liitunutest, nüüd kasutaks seda võimalust 38 protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles 5.–16. märtsini enam kui tuhandet inimest, kellest 300 vastas näost-näkku ja üle 750 veebi teel.

Laadimine...Laadimine...