2 kommentaari

nõmmekas

Vasta kommentaarile

Elamus peavad olema ehitatud välja tuletõkketsoonid. Näiteks trepikodades ja pööningul. Vanemate elamute korral ei tarvitse aga nii olla ja siis on tulekahju korral leek peagi katusest väljas.
Aastast 1938 hakati Eestis ehitama elamuid, kus trepikoda oli ehitatud mittepõlevast materjalist. Nõukogude ajal tekitati tuletõkketsoon sellega, et puitseinale paigaldati kahekordne kipsplaat. Metalluksi siis polnud ja pööningu uksed löödi üle asbesti ja plekiga. Puittalad immutati ja muudeti nii mittepõlevaks. Pööningu juhtmestik pidi olema vasest ja paigaldatud terastorusse.
On aga ka selliseid juhuseid, kus mõni elanik muudab pööningu omavoliliselt eluruumiks ja lõhub sellega ka elamu tuletõkketsooni.
Näiteks Tallinnas Rahu 13 oli korralik ümberehituse projekt, kus 2. korrus lõppes tulekindla luugiga 60 X 80 cm pööningule, olles seega tuletõkketsooni osaks. Ehitati aga 2 m2 ava, kust läheb üles trepp ja pööning muudeti eluruumiks. Tegemist on puitehitisega.

nüanss

Vasta kommentaarile

Ka selleks tuleb solidaarselt makse maksta, et omavalitsusel oleks võimekus hädalisi aidata.

Laadimine...Laadimine...