Ajakirjanike liit: justiitsminister ründab ajakirjandusvabadust

Raivo Aeg.

Pilt: Mats Õun

Ajakirjanike liit: justiitsminister ründab ajakirjandusvabadust (1)

Ajakirjanike liit (EAL) heidab justiitsminister Raivo Aegile ette ajakirjandusvabaduse piiramist, kuna Aeg tegi prokuratuurile ettepaneku hinnata ajakirjanike tegevuse seaduslikkust haridus- ja teadusministri ametiauto kasutamise uurimisel.

"See, et minister Raivo Aeg saatis riigi peaprokurörile Andres Parmasele SMS-i, et ajakirjanike tegevust uuritaks karistusseadustiku paragrahv 137 ehk eraviisilist jälitustegevust käsitleva paragrahvi alusel, on pretsedenditu ja toob tahes-tahtmata meelde okupatsiooniaegse telefoniõiguse, kuigi tehnoloogiliselt kõrgemal tasemel," kirjutab ajakirjanike liit enda seisukohavõtus.

EAL-i juhatuse hinnangul tegid Õhtulehe ajakirjanikud oma tööd, juhtides tähelepanu sellele, et minister ei tohi ametiautot kasutada isiklikel eesmärkidel. Seda, et teema käsitlemine oli põhjendatud, näitab ka minister Mailis Repsi otsus tagasi astuda. Justiitsministri sammu peab EAL-i juhatus aga rünnakuks ajakirjandusvabaduse vastu. Karistusseadustiku paragrahv 137 võimaldab ebaseadusliku jälitustegevuse eest füüsilise isiku kuni kolmeks aastaks vangistada ja juriidilist isikut karistada rahatrahviga.

"Vastavalt Eesti ajakirjanduseetika koodeksile on ajakirjandusel kohustus kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist ning õigus avalikustada ka inimese eraelulist puutumatust rikkuvaid materjale, kui need on avalikes huvides," seisab EAL-i seisukohavõtus.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...