Apteegireformi hõlbustamiseks loodi kaardirakendus

Ravimiamet on kaardistanud ära kõik Eestis tegutsevad apteegid ja nende hetkeseisu vastavust uutele seadusnõuetele. Kaardirakenduse abil saavad turuosalised kogu Eestit katva ülevaate omanikuvahetuse ootuses apteekidest. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Apteegireformi hõlbustamiseks loodi kaardirakendus

Toimetaja: Sandra Lepik

Ravimiamet on kaardistanud ära kõik Eestis tegutsevad apteegid ja nende hetkeseisu vastavust uutele seadusnõuetele. Kaardirakenduse abil saavad turuosalised kogu Eestit katva ülevaate omanikuvahetuse ootuses apteekidest. 

Vastavalt seadusele peavad apteegid viima end uute nõuetega kooskõlla 1. aprilliks 2020. Mitmed apteegid on seda juba teinud või tegemas. Aega selleks on natuke rohkem kui kuus kuud.  

Arvestades uuel aastal kehtima hakkavat seadusemuudatust, on Ravimiamet kaardistanud ära kõik Eestis tegutsevad apteegid ja nende hetkeseisu vastavust uutele seadusnõuetele. Kuna probleem on olnud infoliikumisega, siis kaardirakenduse abil saavad turuosalised kogu Eestit katva ülevaate omanikuvahetuse ootuses apteekidest. 

Kaardil kajastuvad kõik Eesti üldapteegid vastavalt sellele, kas nad hetkel juba vastavad rakenduvatele nõuetele või mitte.  01.09.2019 seisuga on uute nõuetega vastavuses juba 161 apteeki ning 332 apteegi puhul on vaja teha muudatusi nõuetega vastavusse viimiseks. 

Kaardil on võimalik vaadata nii tervikpilti kui lähivaadet huvipakkuvale piirkonnale, seega on kõigil võimalik üle vaadata endale oluliste piirkondade apteekide seis. Lisaks saab filtrite abil kuvada apteeke lähtuvalt nende liigitumisest põhi- või haruapteegist ning paiknemisest maal-linnas või konkreetsetes maakondades ja haldusüksustes. Kaardil uuendatakse andmeid iga kuu alguses. 

Kaart on leitav siit.

Ravimiamet on teadlik piirkondadest, mis võiksid hetkeseisus jääda tuleva aasta 1. aprilli seisuga ilma apteegita. „Oleme ühendust võtnud kõigi apteekide tegevuslubade omanikega, kellel on vaja tegevusloaga seoses teha muutusi, et vastata tuleva aasta 1. aprillil kehtima hakkavatele uutele omandinõuetele.  Riik ei saa sekkuda ärilistesse tehingutesse, ent omapoolselt hoiame tähelepanu all eelkõige piirkondi, kus apteegi kadumine mõjutab konkreetse elanikkonna ravimite kättesaadavust enim. Vajadusel võtame rakendusaja lähenemisel lahenduste otsimiseks ühendust ka kohalike omavalitsuste, rendileandjate ja proviisoritega, kes sooviks seal kandis apteeki luua,“ sõnab Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp.

Kuni seadusandja poolt kehtestatud üleminekuperioodi lõpuni saavad senised apteegid tegutseda vastavalt praegustele nõuetele. Samas on viieaastase üleminekuperioodi ajal kõik ettevõtlusega seotud toimingud võimaldatud vaid nõuetele vastavate apteekide jaoks. Nõuetele mittevastavate apteekide majandustegevuse ümberkorraldamist apteegireformi eesmärkide valguses on omapoolsete seisukohtadega käsitlenud ka Riigikohus.  

Ravimiamet teeb omalt poolt kõik, et toetada praeguste apteekide ümberkujundamist proviisorapteekideks järgmise aasta 1. aprilliks. 

Olukorras, kus märkimisväärne osa tegutsevatest apteekidest ei vasta veel nõuetele, eeldab apteegireformi ladus elluviimine kõigi osapoolte aktiivset panustamist.

Laadimine...Laadimine...