Eesti EL-i eesistujana: kodanikualgatus on kaasava demokraatia alus

"Kodanikeühendused ning kohalikud omavalitsused on väga oluliseks lüliks riigi ning elanike vahel," sõnas välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.

Pilt: Scanpix

Eesti EL-i eesistujana: kodanikualgatus on kaasava demokraatia alus

"Kodanikeühendused ning kohalikud omavalitsused on väga oluliseks lüliks riigi ning elanike vahel," sõnas välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal.

Euroopa Liidu (EL)partnerlusfoorumil Brüsselis esines Eesti delegatsiooni juhtinud välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthal sõnavõtuga EL-i eesistujariigi Eesti nimel, rõhutades kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonna koostöö olulisust piirkondade arengus, vahendas BNS.

Seilenthal rääkis oma sõnavõtus Eesti EL-i nõukogu eesistumise prioriteetidest - täpsemalt digilahenduste kasutamisest arengukoostöös. Ta lisas Eesti kogemustele tuginedes, et digitaaltehnoloogia roll on oluline aitamaks inimestel tõhusamalt suhelda ja jagada kogemusi, samuti sünergia ja partnerlussuhete tugevdamisel.

Samuti tõi ta esile Eesti kogemusi kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste vahelisest koostööst ning lisas, et koostöö ning kodanikualgatus ongi kaasava demokraatia aluseks. „Kodanikeühendused ning kohalikud omavalitsused on väga oluliseks lüliks riigi ning elanike vahel. Nende roll on edendada demokraatiat, haridust, sotsiaalset õiglust ja parandada inimeste sotsiaalset toimetulekut,” ütles Seilenthal.

Seilenthal rääkis ka koostööst partnerriikide kohalike omavalitsuste ning valitsusväliste organisatsioonide vahel ning lisas, et hea koostöö aluseks on nii iga üksiku riigi vastutus, partnerlus kui ka jagatud vastutus. Ta tõi näiteks, et kahepoolsed arengukoostöö projektid eeskätt jäätmekäitluse, hariduse, turismi, kutseõppe ning digiteenuste arendamise valdkonnas on Eestil olnud peamiselt idapartnerluse riikidega-Gruusia, Moldova ning Ukrainaga.

Euroopa Liidu partnerlusfoorum toob kokku üle 500 kodanikuühiskonna organisatsiooni, kohaliku omavalitsuse ja teiste inimõigusorganisatisoonide esindaja kõikidest liikmesriikidest. Kohtumise eesmärk on arendada koostööd ning jagada parimaid praktikaid EL-i sarnaste insitutsioonide vahel.

Laadimine...Laadimine...