Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ja kliima

"Aeg näitab, kas adekvaatne tegevuskava kliimamuutuste ja elurikkuse kao pidurdamiseks kujuneb ka osaks uue valitsuse koalitsioonileppest," sõnas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. Ekspertide hinnangul paigutuvad keskkonna suhtes kõige vastutustundlikumale poolele ootuspäraselt Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, kuid skaala teise äärde paigutus kõige selgemalt EKRE.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt

Erakondade keskkonnalubadustes on esikohal metsanduse areng ja kliima

Toimetaja: Moonika Tuul

"Aeg näitab, kas adekvaatne tegevuskava kliimamuutuste ja elurikkuse kao pidurdamiseks kujuneb ka osaks uue valitsuse koalitsioonileppest," sõnas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. Ekspertide hinnangul paigutuvad keskkonna suhtes kõige vastutustundlikumale poolele ootuspäraselt Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, kuid skaala teise äärde paigutus kõige selgemalt EKRE.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) avaldas koondhinnangu erakondade keskkonnalubadustele, millest nähtub, et erakondade valimisprogrammides on keskkonnateemad varasematest aastatest enam esindatud ning esikohal on metsanduse areng ning kliimaküsimused, vahendas BNS.

Pea iga erakond on andnud lubadusi metsanduse valdkonna probleemide lahendamiseks, mitmes on esitatud visioon kliimamuutuse ja energeetikaküsimustega tegelemiseks.

"Üldiselt tuleb erakondi kiita püüdluse eest keskkonnaküsimusi paremini mõista ja adresseerida. See väljendub nii sisulisemates programmilistes lubadustes, EKO-le antud vastustes kui ka kampaaniates keskkonnalubaduste nähtavamaks toomises," ütles erakondade valimisprogramme võrrelnud Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Kärt Vaarmari. "Aeg näitab, kas adekvaatne tegevuskava kliimamuutuste ja elurikkuse kao pidurdamiseks kujuneb ka osaks uue valitsuse koalitsioonileppest," lisas Vaarmari.

Riigikogu valimiste eel küsis EKO erakondadelt nende seisukohti olulistes keskkonnaküsimustes. Erakondadelt saadud vastused avaldati koos ekspertide kommentaaridega valdkondade kaupa alates jaanuari lõpust EKO kodulehel.

Vastuseid analüüsinud ja kommenteerinud eri valdkondade ekspertide hinnanguid võrreldes paigutuvad keskkonna suhtes kõige vastutustundlikumale poolele ootuspäraselt Eestimaa Rohelised ja Elurikkuse Erakond, aga ka sotsiaaldemokraadid. Skaala teise äärde paigutus kõige selgemalt EKRE, kelle vastused on pälvinud vaid madalaimaid hindepunkte. Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja Eesti200 laveerivad vahepealsel alal.

Keskkonnaühendused esitasid erakondadele küsimusi viies suuremas valdkonnas, kus lähiajal langetatavad otsused on kõige määravamad: suurte investeeringute planeerimine, kliimamuutus ja energeetika, metsandus, maaomanike kaasamine looduse hoidmisse ning keskkonnatasud. Küsimustele vastasid Keskerakond, Reformierakond, Isamaa, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE, Eestimaa Rohelised, Eesti 200 ning Elurikkuse Erakond. Vabaerakond saatis vastuseks viite oma programmile.

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing "Sorex", Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering.

Laadimine...Laadimine...