Erikomisjon oleks  prokuratuurile kasulik

Riigikogusse ei ole seni loodud eraldi kontrollkomisjoni prokuratuuri jaoks. Justiitsminister Raivo Aeg on möönnud, et see ülesanne lasub praegu õiguskomisjoni õlgadel. Idee, et samamoodi nagu kaitsepolitsei üle, tuleks rahvaesindajate ees otseselt aruandluskohuslaseks muuta ka suure justiitsvõimuga riigiprokuratuur, on hulk aastaid vana.

Pilt: Scanpix

Erikomisjon oleks prokuratuurile kasulik

Riigikogusse ei ole seni loodud eraldi kontrollkomisjoni prokuratuuri jaoks. Justiitsminister Raivo Aeg on möönnud, et see ülesanne lasub praegu õiguskomisjoni õlgadel. Idee, et samamoodi nagu kaitsepolitsei üle, tuleks rahvaesindajate ees otseselt aruandluskohuslaseks muuta ka suure justiitsvõimuga riigiprokuratuur, on hulk aastaid vana.

Õli on tulle valanud mitme endise kohtuniku meenutused, kuidas süüdistav pool on neid püüdnud mõjutada. Kindlasti võiks aga ka riigi peaprokurör toetada aeg-ajatist aruandmist rahvaesindajate komisjoni ees. See võimaldaks tal – eriti suure tähtsusega kriminaalmenetluste puhul – vastutusekoormat õlgadel vähendada. Lisaks leiduks väljund, kuhu kahtlustest teatada, kõigil, kes rahulolematud prokuröride tööga. Olulisemgi oleks aga küsimus, et kas samamoodi nagu justiitssüsteemi esindajad, võiksid käia riigikogus küsimustele vastamas ka meediamagnaadid? On ju ka neil väga suur mõju ja võim ühiskonna üle ja meediat ei saa kindlasti taandada vaid tavaliseks äriks.

Laadimine...Laadimine...