EV100 ja Eesti EL-i eesistumise programmi lisandus üle 150 ürituse

EV100 ja Eesti Euroopa Liidu (EL) eesistumise rahvusvahelise programmiga toetatakse enam kui 150 kultuuri, hariduse, teaduse ja tehnoloogiateemalise ürituse toimumist 2017. ja 2018. aastal, sündmused valiti välja ligi 400 ettepaneku hulgast.

Pilt: Scanpix

EV100 ja Eesti EL-i eesistumise programmi lisandus üle 150 ürituse

EV100 ja Eesti Euroopa Liidu (EL) eesistumise rahvusvahelise programmiga toetatakse enam kui 150 kultuuri, hariduse, teaduse ja tehnoloogiateemalise ürituse toimumist 2017. ja 2018. aastal, sündmused valiti välja ligi 400 ettepaneku hulgast.

Hindamiskomisjoni esimehe Jorma Sarve sõnul oli konkurss huvitav ja ainulaadne, sest tegemist oli ideekorjega, kuhu said oma mõtted edastada väga erinevate valdkondade esindajad. "See on hea näide sellest, kuidas me suudame paari aastaga üheskoos kokku panna kõrgetasemelise rahvusvahelise programmi, mis jõuab Euroopa erinevatesse nurkadesse ning mõnel juhul kaugemalegi," ütles Sarv. "Kokkuvõttes on hea ja ootusärev tunne nii väljavalitud projektide osas kui ka selle üle, et saame teha ühise jõupingutuse Eesti tutvustamiseks välisriikides."

Oluliseks tingimuseks projektide valikul oli tugeva välispartneri olemasolu, kes on samuti valmis panustama ürituse edukasse läbiviimisesse. Kokku toetatakse rahvusvaheliste sündmuste korraldamist 2,9 miljoni euroga.

Taotlusi hindas komisjon koosseisus Jorma Sarv riigikantseleist, Kaire Jürgenson välisministeeriumist, Martti Kalvik majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, Kalmar Kurs haridus- ja teadusministeeriumist, Piret Lilleväli riigikantseleist, Krista Mihkelsaar Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Tarmo Mutso Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Reet Remmel kultuuriministeeriumist, samuti eksperdid Liisa Ojaveer ja Kristi Tiivas. Lisaks andsid taotlustele oma hinnangu Eesti välisesindused ja mitmed teised valdkondlikud eksperdid.

Seni välja valitud projektid moodustavad vaid ühe osa rahvusvahelise programmi sisust ning püüdlustest. Ka teised korraldajad, kes välisriikides Eestit neil aastatel läbi erinevate ürituste tutvustavad, on oodatud lisama need EV100 ja Eesti EL-i eesistumise ühisesse välisprogrammi. Neil projektidel on võimalus kasutada EV100 ja Eesti EL-i eesistumise visuaalset sümboolikat ning olla osa ühisest kommunikatsioonist.

2018. aastal möödub sada aastat Eesti Vabariigi loomisest. Tulemas on Eesti rahva ja riigi senise ajaloo kõige ümmargusem ja suursugusem tähtpäev. Eestis toimuvate sündmuste programm kestab 2017. aasta aprillist 2020. aasta veebruarini, rahvusvaheline programm algab 2017. aasta teisel poolel, kui Eestist saab EL eesistujariik ning vältab läbi 2018. aasta, mil jätkub Eesti 100. sünnipäeva tähistamine. Üritused toimuvad peamiselt Euroopas, kuid Eestit tutvustav programm ulatub ka kaugematesse paikadesse nagu näiteks Jaapan, USA, Kanada ja Hiina.

Laadimine...Laadimine...