Karu: piiriülene ligipääs andmetele ja teenustele on digiajastul Euroopa toimimise aluseks

"Ükskõik kui väga me ka ei sooviks, pole eetilised tõekspidamised terves maailmas universaalsed ning siinkohal on oluline teha koostööd," lausus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. 

Pilt: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eesti

Karu: piiriülene ligipääs andmetele ja teenustele on digiajastul Euroopa toimimise aluseks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Ükskõik kui väga me ka ei sooviks, pole eetilised tõekspidamised terves maailmas universaalsed ning siinkohal on oluline teha koostööd," lausus väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu. 

Karu osales täna Brüsselis Euroopa Liidu telekommunikatsiooniministrite kohtumisel. Nõukogu peateemadeks olid EL andmemajanduse areng ning eraelu ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul.

Ministri sõnul on digitaalse ühtse turu loomine üks Euroopa prioriteete, kuid seda ei saa teha ilma andmete vaba liikumiseta liikmesriikide vahel. "Piiriülene ligipääs andmetele ja teenustele on digiajastul Euroopa toimimise aluseks ja andmete vaba liikumine reaalajas loob uusi ärivõimalusi, muudab asjaajamise lihtsamaks ja läbipaistvamaks nii ettevõtetele kui inimestele. Samuti on see vajalik valitsuste tõhusamaks toimimiseks," rääkis minister Karu.

Andmepõhine reaalaja majandus annab ettevõtetele ja riikidele rohkem võimalusi tegutseda riigipiiridest sõltumata täielikult automatiseeritud ja ilma viivitusteta toimivas keskkonnas, kuid selle toimimine eeldab Euroopa Liidu keskset koostööd ja kokkuleppeid.

"Andmepõhise majanduse arendamisel peab olema selge, millised andmed riikidel olemas on ja kuidas neid eetiliselt ja turvaliselt jagada ning kasutada. Samas ei saa me tänapäeval rääkida andmekasutusest ja -turvalisusest ilma, et räägiksime masinõppest, ning me ei saa rääkida masinõppest ilma, et räägiksime eetikast ning filosoofiast laiemalt," arutles Karu. "Ükskõik kui väga me ka ei sooviks, pole eetilised tõekspidamised terves maailmas universaalsed ning siinkohal on oluline teha koostööd, vastasel juhul seisame silmitsi riskiga, et jääme ootama ideaalset maailma, selle asemel et arvestada keerukate olukordadega, mis ootavaid meid keerukas maailmas," lisas minister. 

Isikuandmete privaatsuse tagamine on suurte andmemahtude liigutamisel ja jagamisel väga oluline ja GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus) on siin olulisel kohal. Kui sageli nähakse GDPR-i piiranguna, siis ministri hinnangul loob see tegelikult ka palju võimalusi uute ärimudelite loomiseks ja nende võimaluste ärakasutamist tuleks rohkem toetada. Oluline roll on ka inimeste harimisel ja andmemajanduse põhitõdede selgitamisel, sest suur osa inimestest ei ole täna kursis, millised on nende õigused oma andmete kasutamise ja privaatsuse tagamisel.

"Andmed liiguvad üle piiride ja sama teevad masinõppe algoritmid ja tehisintellektirakendused. Need võimaldavad pakkuda usaldusväärseid teenuseid inimkeskselt, kuid usaldus tekib aja jooksul ja andmete kasutamise läbipaistvus on selle jaoks ülioluline," lõpetas minister Karu.  

Telekomiministrite nõukogul käsitleti lisaks 5G tähendust Euroopa majandusele ja vajadust leevendada sellega seotud turvariske ning kuulati järgmise Euroopa Liidu eesistuja Horvaatia tööprogrammi.

Laadimine...Laadimine...