KOALITSIOONIERAKONNAD EI SAA LÄBI: IRLI sõnul politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist

Võru volikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni esimees Tarmo Piirmann on seisukohal, et linnas võimul olevate sotside (SDE) poliitikal on kuriteo tunnused, kuid nii politsei kui ka revisjonikomisjon hoiduvad asja uurimast.

Pilt: Scanpix

KOALITSIOONIERAKONNAD EI SAA LÄBI: IRLI sõnul politsei väldib Võrus võimul olevate sotside tegevuse uurimist

BNS

Võru volikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni esimees Tarmo Piirmann on seisukohal, et linnas võimul olevate sotside (SDE) poliitikal on kuriteo tunnused, kuid nii politsei kui ka revisjonikomisjon hoiduvad asja uurimast.

"On selge, et sotsiaaldemokraatide võimuliit ise ennast parandada ei suuda, neid saavad aidata ainult uued valimised või kaitsepolitsei sekkumine," ütles Piirmann pressiteates BNS-ile. Tema sõnul hoidub nii volikogu revisjonikomisjon kui ka politsei sotsiaaldemokraatide kuriteotunnustega tegusid uurimast.

"Volikogu revisjonikomisjoni juhib võimuliitu kuuluv politseinik Anti Paap, opositsioon on palunud uurida tegusid, mille linnavalitsuse liikmed Anti Allas ja Sixten Sild on toime pandud sellesama võimuliidu püsimiseks," selgitas Piirmann, kes peab seetõttu ka mõistetavaks, et Paap ei soovi kummalgi töökohal sisuliselt uurida, kuidas sotsiaaldemokraadid täpselt on Võrus maksnud võimul püsimise hinda.

"Tuletan Anti Paabule meelde tema enda kirjapandud sõnu – korruptiivse teo toimepanek võib olla ka õiguspäraste otsuste või toimingute tegematajätmine," lausus Piirmann viidates kirjadele, milles Paap põhjendas, et kontrolli läbiviimine pole otstarbekas. "Tema vaatepunktist loomulikult ei olegi otstarbekas."

"Möödunud kolm aastat Võrus on näidanud, et revisjonikomisjoni ei tohi juhtida võimuliitu kuuluv politseinik, sest ta ei saa tegeleda ennetus- ja menetlustegevusega, kuna selle ülesande edukas täitmine tähendaks talle isiklikult positsiooni ja hüvede kadumist," märkis Piirmann.

Võru volikogu opositsioon on palunud revisjonikomisjonilt hinnangut Anti Allase lepingulistele suhetele Mati Kitsikuga, millele sarnase teo eest hoiti sel nädalal arestikambris teist sotsiaaldemokraati – Kajar Lemberit.

Opositsioon on enda sõnul palunud ka uurida abilinnapea Sixten Silla rahaeraldusi iseenda juhitavatele ühingutele, millisele sarnase toimepiirangu rikkumise eest mõisteti tänavu kohtus süüdi Neinar Seli.

Võru linnavolikogu IRL-i fraktsioon tegi volikogu esimehele Toomas Paurile ettepaneku moodustada 8. juuni istungil komisjon linnavalitsuse tegevuse seaduslikkuse ja linna vara kasutamise sihipärasuse  kontrollimiseks.

Piirmanni hinnangul pole revisjonikomisjonile mõtet nende episoodide uurimist teist korda ülesandeks teha, sest uus ei oleks eesmärgipärane ega tõhus.

Laadimine...Laadimine...