Ministeerium: tarbijate õiguseid tuleb hinnata juhtumipõhiselt

Kultuuriministeerium on seisukohal, et COVID-19 viiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud tarbijate õiguseid ja korraldajate kohustusi tuleb hinnata juhtumipõhiselt.

Pilt: Scanpix

Ministeerium: tarbijate õiguseid tuleb hinnata juhtumipõhiselt

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Kultuuriministeerium on seisukohal, et COVID-19 viiruse tõttu ära jäänud kultuuriüritustele pileti ostnud tarbijate õiguseid ja korraldajate kohustusi tuleb hinnata juhtumipõhiselt.

Mitmed Eestis tegutsevad kultuuriürituste korraldajad pöördusid kultuuriministeeriumi ja tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poole eriolukorra tõttu ära jäänud kultuuriüritustest tuleneva murega. Ära jäänud ürituste piletite kogumaksumus ulatub mitmesaja tuhande euroni. Kui korraldaja peab nõudmisel piletiraha tagastama, on korraldajate hinnangul maksejõuetuse saabumine paratamatu. Korraldajate seisukoht on, et praeguses olukorras ei ole tarbijatel õigust ürituse edasilükkamisest tulenevalt raha tagasi nõuda.

Kultuuriministeerium konsulteeris vastuskirja koostades justiitsministeeriumiga, kes andis seisukoha, et kultuuriüritustele pileti ostnud tarbija saab piletiraha tagasi nõuda siis, kui leiab aset lepingust taganemine. Lepingust taganemisel tekib tagasitäitmise võlasuhe, mille raames peavad pooled vastastikku saadu üksteisele tagastama. Ürituse korraldajal tekib sellisel juhul kohustus pileti ostnud isikule raha tagastada.

Kultuuriministeerium soovitab praeguses eriolukorras kultuuriürituste korraldajatel kultuuriüritustele pileti ostnud tarbijatega lepingu muutmises kokkuleppele jõuda ning pakkuda tarbijale alternatiivseid lahendusi piletiraha tagastamise asemel. Kui tarbija siiski alternatiivsete lahendustega ei nõustu, on tal õigus lepingust taganeda.

Läti tarbijakaitseamet (PTAC) on võtnud avalikult seisukoha, et kui pooled ei lepi kokku teisiti, siis ei kohusta reguleerivad aktid praegu teenuseosutajaid hüvitama tarbijatele tühistatud ürituste piletite väärtust. Kuid kohe pärast vääramatu jõu lõppu peavad teenuseosutajad sõlmitud lepingute täitmist jätkama.

Koostöös kultuuriministeeriumi ja ürituste korraldajate esindajatega on Lätis kokku lepitud, et planeeritud etendusi ja kontserte lükatakse võimalikult palju edasi, üritustele varem ostetud piletid kehtivad ning ürituse korraldajad ei pea piletitulu tagastama.

Laadimine...Laadimine...