Minister Kiik: miinimumpalgaga tagame inimeste minimaalse heaolu, aga meie eesmärk peab olema kõrgem

Reedel toimunud Eesti Ametiühingute Keskliidu VIII kongressi avamisel avaldas sotsiaalminister Tanel Kiik head meelt, et koostöö sotsiaalpartnerite – ametiühingute ja tööandjatega  – on hästi käivitunud ning regulaarselt ühise laua taga kohtudes on võimalik arutada tööturu osapoolte jaoks olulisi küsimusi. 

Pilt: Albert Truuväärt

Minister Kiik: miinimumpalgaga tagame inimeste minimaalse heaolu, aga meie eesmärk peab olema kõrgem (2)

Toimetaja: Meelis Piller

Reedel toimunud Eesti Ametiühingute Keskliidu VIII kongressi avamisel avaldas sotsiaalminister Tanel Kiik head meelt, et koostöö sotsiaalpartnerite – ametiühingute ja tööandjatega  – on hästi käivitunud ning regulaarselt ühise laua taga kohtudes on võimalik arutada tööturu osapoolte jaoks olulisi küsimusi. 

Minister tunnustas  ametiühinguid järjepideva panuse eest töötajate õiguste eest seismisel ning tööturu arengute osas kaasa rääkimisel.

"Loodan, et ametiühingud ja tööandjad jõuavad kokkuleppele ka alampalga küsimuses. Seejuures ei tohi unustada, et alampalk on Eestis elamiskulude suhtes oluliselt väiksem kui paljudes Euroopa Liidu riikides. Meil tuleb enam pingutada, et jõuda järgi riikidele, keda peame endale majanduslikus ja sotsiaalses plaanis eeskujuks. On oluline, et alampalk tõuseks järjepidevalt ning võimaldaks ka Eestis väärikat äraelamist. Toetan meie töötasu alammäära kujundamise traditsiooni, kus just tööturu osapooled lepivad selle omavahel kokku," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kongressi eel kohtus minister ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretäri Luca Visentiniga. Kohtumisel arutati Euroopa Komisjoni presidendi ametisse asuva Ursula von der Leyeni ideed üleeuroopalisest miinimumpalga raamistikust, mis tagaks väärika elustandardi kõigis Euroopa Liidu riikides. Väljendati ootust, et uue Euroopa Komisjoni ametisse astumisega panustame Euroopa Liidu tasandil veelgi enam inimeste heaoluga seotud valdkondadesse ning tähtsustame sotsiaalvaldkonna rolli konkurentsivõime kasvatamises.

Lisaks tõdeti, et ametiühingute roll ühiskonna sidususe toetajana on kahtlemata oluline, mistõttu tuleb väärtustada kollektiivläbirääkimiste tavasid ning seista selle eest, et töötajate õigused oleksid kaitstud. Selleks soovis minister edu ka uueks ametiajaks Eesti Ametiühingute Keskliidu juhiks valitud Peep Petersonile.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...