Nõukogu: kõige olulisem riigi äriühingutes ennetada korruptsiooni

Justiitsministeeriumi juures asuv korruptsiooni ennetuse nõukogu nimetas täna alanud aasta prioriteetideks korruptsiooni ennetamise riigi äriühingutes, ärikorruptsiooni ja noorte teadlikkuse tõstmise.

Pilt: Scanpix

Nõukogu: kõige olulisem riigi äriühingutes ennetada korruptsiooni

Justiitsministeeriumi juures asuv korruptsiooni ennetuse nõukogu nimetas täna alanud aasta prioriteetideks korruptsiooni ennetamise riigi äriühingutes, ärikorruptsiooni ja noorte teadlikkuse tõstmise.

"Korruptsiooni on võimalik ohjeldada erinevate meetmetega," sõnas jutiitsminister Urmas Reinsalu ministeeriumi pressiesindaja teatel. Ministri sõnul algab edukas korruptsiooniennetus teadlikkuse tõstmisest.

"Esiteks, tahame muuta riigi äriühingute nõukogude liikmete nimetamise korda, andes selle sõltumatu nimetamiskomitee kätte, kuhu kuuluksid näiteks eraettevõtjad ja kõrged riigiametnikud. Kindlasti pöörame tähelepanu huvide konflikti ennetamisele äriühingute nõukogudes. Teiseks on haldusreformi käigus kohalikel omavalitsustel uus võimalus korruptsiooni tõrjuda, suurendades uute haldusüksuste moodustumise käigus otsuste ja tegevuste läbipaistvust."

Korruptsiooni ennetuse nõukogu liikme peaprokurör Lavly Perlingu sõnul on korruptsioonivastase võitluse tulemused ette näidata igast Eesti piirkonnast, erinevatest valdkondadest ning erinevate tegevuste kaudu. „Riigi õigussüsteem on avastanud neid kuritegusid edukalt. Kindlasti tuleb rõhk panna just nende kuritegude menetlemisele, mille kaudu saavutatakse positiivseim mõju ühiskonnale - rohkem usaldust, usku ja läbipaistvust. Vähendamaks korruptsiooni ühiskonnas tuleb tähelepanu pöörata ennetusele ja eetikale, koostööd peavad tegema era- ja avalik sektor ning menetlused, mis läbi viiakse, peavad olema kiired ja tõhusad,“ sõnas Perling.

Lisaks tutvustati korruptsiooni ennetuse nõukogule justiitsministeeriumi uut e-kursust, mis on tänasest avalik: http://www.korruptsioon.ee/et/ekursus. E-kursus on suunatud riigi ja omavalitsuste äriühingute juhtidele, aga ka kõigil teistel on võimalik omakorruptsioonialaseid teadmisi testida ning lahendada huvide konflikti, eetika ja korruptsiooni teemalisi küsimusi.

Nõukogu liikmed on audiitorfirma Ernst & Young siseaudiitor ja juhtivkonsultant Marilin Pikaro, riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli, riigi peaprokurör Lavly Perling, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii, teenusmajanduse koja tegevjuht Evelyn Sepp, ettevõtja Karli Lambot ning Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu tegevjuht Maris Jõgeva.

Liikmed on valitud selle järgi, et nad on oma tegevusvaldkonnas ja ühiskonnas korruptsiooniennetuse teemal kõneisikuteks ning aitavad seeläbi teemale tähelepanu juhtida.

Laadimine...Laadimine...