Õiguskantsler: asulatest väljas sõitvates bussides peab olema turvavöö nõue

"Eesti inimeste heaolu ja liikumisvõimalusi silmas pidades peaksid kõik uued hangitavad bussid olema turvalised ja sobivad ka liikumisraskustega inimestele. Esmajoones lasub aga ühiskonnal kohustus kaitsta lapsi, kes ise oma huvide eest veel vajalikul määral seista ei saa," märkis õiguskantsler Ülle Madise. 

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Õiguskantsler: asulatest väljas sõitvates bussides peab olema turvavöö nõue

Toimetaja: Sandra Lepik

"Eesti inimeste heaolu ja liikumisvõimalusi silmas pidades peaksid kõik uued hangitavad bussid olema turvalised ja sobivad ka liikumisraskustega inimestele. Esmajoones lasub aga ühiskonnal kohustus kaitsta lapsi, kes ise oma huvide eest veel vajalikul määral seista ei saa," märkis õiguskantsler Ülle Madise. 

Ebaturvaliste busside pärast muretsevate lapsevanemate pöördumist vaaginud Madise leiab, et riik peaks sätestama kõigis asulavälistel teedel sõitvates bussides turvavöö kasutamise nõude, vahendas BNS. 

Õiguskantsleri poole pöördusid lapsevanemad murega, et lapsi sõidutatakse ekskursioonidele ja kooli ebaturvaliste bussidega. Maanteekiirusel või libedal teel on ka bussis turvavööd kinnitamata sõitmine vaieldamatult ohtlik. Seda kinnitavad hiljutised raskete tagajärgedega õnnetused.

"Neil valdadel ja linnadel, kes kasutavad vanu ja ebaturvalisi busse, tuleks tulevastes bussihangetes tingimuseks seada turvavööde olemasolu ning planeerida busside kasutamine nii, et kõikidele jaguks istekoht ja nõuda busside tehnilist korrasolekut. Mõistetavalt tuleb ekskursioonideks tellida laste ohutust kindlustavad bussid. Eesti inimeste heaolu ja liikumisvõimalusi silmas pidades peaksid kõik uued hangitavad bussid olema turvalised ja sobivad ka liikumisraskustega inimestele. Esmajoones lasub aga ühiskonnal kohustus kaitsta lapsi, kes ise oma huvide eest veel vajalikul määral seista ei saa," märkis Madise. 

Ta palub riigikogul kaaluda turvavööde olemasolu nõude seadusega kehtestamist asulavälisel teel sõitvatele koolibussidele, lasteekskursiooniks tellitavatele bussidele ning liinibussidele, millega sõidavad peamiselt lapsed ning mille marsruut kulgeb enamjaolt asulavälisel teel.

Kehtivate seaduste järgi ei pea bussides turvavöösid olema. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad turvavööd olema kõigis uutes bussides, vanade busside kohta see nõue aga tagasiulatuvalt ei kehti. Eesti teedel liigubki umbkaudu 800 bussi, milles turvavöösid ei ole, märkis õiguskantsler. 

Madise tõi esile, et tellija otsustab, milline buss talle sobib. "Samas võib tellija ekslikult eeldada, et turvavööd on kõigis bussides kohustuslikus korras olemas, ega oska nende kohta tellimust tehes täpsustavaid küsimusi esitada või lisatingimusi seada. Nii on näiteks selgunud, et ka lapsi sõidutatakse pikemale ekskursioonile bussidega, kus turvavöösid ei ole," märkis Maidse. 

"Kõigi bussisõitjate turvalisuse tagamiseks palun kehtestada seaduses nõue, et asulavälisel teel sõitvates bussides peavad olema turvavööd. Samuti peaks busside hankijal olema kohustus arvestada ennustatava reisijate arvuga, nii et kõik sõitjad saaksid asulavälisel teel bussiga sõites istuda ja kinnitada turvavöö. Võimalik on jätta linnadele ja valdadele kaalutlusruum mõnel marsruudil erandite rakendamiseks, näiteks kui linna geograafilise eripära tõttu tuleb bussil tükk maad sõita asulavälisel teel. Kui kõiki reisijaid puudutavate nõuete kehtestamine ei ole kohe võimalik, tuleks esmajoones kaitsta lapsi," märkis Madise. 

Laadimine...Laadimine...