Õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projekt on heaks kasvulavaks tulevastele teadlastele

Tänavu sügisel käivitasid Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus lisaks õpetajatele juhendavad õpilasi ka ülikooli magistrandid. 

Pilt: Scanpix

Õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise projekt on heaks kasvulavaks tulevastele teadlastele

Tänavu sügisel käivitasid Tallinna Haridusamet ja Tallinna Ülikool ühiselt õpilaste uurimistööde kaasjuhendamise pilootprojekti, kus lisaks õpetajatele juhendavad õpilasi ka ülikooli magistrandid. 

Jõudmaks muutusteni õpilaste uurimistööde juhendamises ning tööde kvaliteedis, on ennekõike vaja saavutada muutused uurimistööde juhendamise viisis.

 

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul kutsutigi kaasjuhendamise pilootprojekt ellu selleks, et toetada üldhariduskoolide õpetajaid uurimistööde juhendamise pädevuste arendamisel. "Projekti käigus viiakse läbi üheksa koolituspäeva, kus räägitakse läbi peamised uurimistöödega seotud küsimused," selgitas Kõlvart. "Õpetajate koolitusvajadusi arvestades koostas Tallinna Ülikool programmi, mille läbimine suurendab õpetajate teadmisi uurimistööde läbiviimisest ning seeläbi tõuseb ka uurimistööde kvaliteet."

Täiendkoolitusel räägitakse õpetaja rollist töö juhendamisel, uurimisprobleemi püstitamisest, uuringu läbiviimisest, töö vormistamisest ja paljust muust. Pilootprojekti käigus töötatakse välja kaasjuhendamise mudel, mis arvestab kõigi osapoolte vajadusi ja iseärasusi. Mudelit katsetatakse õppetöös ning seda arendatakse osalejate tagasiside alusel.

Praeguseks on spetsiaalselt loodud internetikeskkonna eKlapper kaudu saanud kokku nii teemad, uurijad, juhendajad kui ka kaasjuhendajad ning töö on alanud. Uurimistööde teemad on näiteks "Õpilaste emotsionaalne ja psühholoogiline eneseväljendus läbi joonistamise", "Õppija mudeli koostamine ja testimine MOOC kursusele", "Uussisserändajate laste kohanemine Eesti koolis",  "Aktiivõppe mõju I kooliastmes alusväärtuste kujundajana – õppimine looduskeskustes ja looduskoolides", "Kiusamise ennetamine" jt.

Abilinnapea Mihhail Kõlvart leiab, et hea väljundi saab kaasjuhendamise projekt juba septembris 2017, mil Tallinnas toimub Euroopa noorte teadlaste konkurss. "Usun, et projektis osalevate koolide õpilastel on hea juhendamise toel võimalik saavutada suurepäraseid tulemusi ja pääseda ka konkursi paremiku hulka," rääkis Kõlvart. "Veelgi olulisem on, et õpilane saab koolist kaasa hea ettevalmistuse jätkamaks õpinguid ülikoolis, kus uurimistöödel on suur osakaal. Loodetavasti kasvab ka õpilaste huvi teaduse vastu ja seega on projekt heaks kasvulavaks tulevastele teadlastele."

Pilootprojekti partneriteks on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut ja digitehnoloogiate instituut, Tallinna Haridusamet ning kuus kooli (Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Pääsküla Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna 32. Keskkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna 21. Kool).

Euroopa noorte teadlaste konkurssi korraldatakse alates 1989. aastast, Eestis toimuv konkurss on järjekorras 29. Eesti õpilased on konkursil osalenud alates 2002. aastast. Konkursile on oodatud 69 riigi õpilaste riiklike teadustööde konkursside parimad. Konkursipäevade jooksul tutvustavad noored  stendiettekannetega oma uurimistööde tulemusi ja neid hindab rahvusvaheline žürii. 2-3 päeval on konkursipaik avatud kõigile huvilistele, kellel on võimalus noorte teadlastega kohtuda ja nende teadustööst rääkida. Tallinna õpilased on varasematel konkurssidel saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Tänavune konkurss toimub 22.-27. septembril 2017 Tallinnas, seda korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Laadimine...Laadimine...