REFORMIVAD SALAJA: Pensionärid peavad pensionireformi arutelust eemalejätmist šokeerivaks

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ootab, et valitsus kaasaks liidu plaanitava pensionireformi ettevalmistustesse ja nimetas kolmapäevases avalduses sellest kõrvalejätmist šokeerivaks.

REFORMIVAD SALAJA: Pensionärid peavad pensionireformi arutelust eemalejätmist šokeerivaks (1)

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit ootab, et valitsus kaasaks liidu plaanitava pensionireformi ettevalmistustesse ja nimetas kolmapäevases avalduses sellest kõrvalejätmist šokeerivaks.

27 000 liikmega pensionäride esindusühing sai kavandatavast pensionireformist teada 5. jaanuaril Postimehes ilmunud artiklist "Ministeeriumid tahavad pensioniiga paindlikumaks muuta", teatas kolmapäeval BNS-ile liidu juhatuse esimees Andres Ergma.

"Organisatsioon sai leheloost teada, et ministeeriumidel on valminud plaan muuta praeguse pensionisüsteemi põhialuseid, kuid Eakate Poliitika Komisjoni kuuluvate pensionäride eestkõnelejaid pole toimuvast informeeritud ega teemaga kaasa mõtlema kutsutud."

Liit leiab, et selline õigusloomeprotsess ei ole kooskõlas mullu 12. juunil valitsuses heaks kiidetud Eesti tegevuskavaga avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014–2016. Tegevuskavas on kirjas, et kaasamise edukuse mõõdupuudeks on „ühiskonda kaasava halduskultuuri arendamine“ ja lisaks avalikus sektoris toimuvatele arendustegevustele "vajab toetamist ka valitsusväliste partnerite suulikkus avaliku poliitika kujundamisel kaasa rääkida".

"Mõlemat printsiipi on käesoleval juhul eiratud. Eriti ohtlikuna tundub toimuv hiljutise töövõimereformi saaga valguses, mille käigus valitsevad poliitikud demonstreerisid oma tööstiili ja nii rahvast kui kodanikuühiskonnast üle sõitmise võimekust täies hiilguses," lausus Ergma.

Tema sõnul on märgid millegi kahtlase teoksil olekust olnud märgatavad juba mõnda aega.

"Ilmselt on kusagil kabinettide vaikuses otsustatud, et pensionäridele kuluvat raha tuleb vähendada. Postimehe veergudelt saime teada, et rahandus- ja sotsiaalministeeriumil on juba välja töötatud lähtekohad pensionite sotsiaalse ja rahalise jätkusuutlikkuse tulevikuvõimaluste kohta. Nüüd võibki vaid oletada, et reformi plaanitakse teostada sama käekirjaga, nagu nägime töövõimereformi puhul. Ainus erinevus on see, et vanaduspensionäridele ei ole saabumas ajutist rahalaeva Brüsselist," rääkis Ergma.

Ergma sõnul tuleb pensionisüsteemi arendada, aga normaalne on algusest peale kaasata sellesse protsessi sihtgrupi esindajad ja eestkõnelejad. Kavandataval reformil on suur mõju väga arvukale osale ühiskonnast ja selle üle ei saa otsustada käputäis poliitikuid või nende käepikenduseks olevaid politiseeritud riigiametnikke. "Meie vastava sisuline kiri peaministrile on jäänud vastuseta," sõnas ta.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liiduga on ühinenud Eesti Hooldajate Liit, Eesti Kurtide Liit, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Eesti Nägemispuuetega Inimeste Keskliit, Eesti Patsientide Esindusühing ja Sõmeru Valla Erivajadustega Inimeste Ühendus.

"Kutsume üles mittetulundusühinguid ja sihtasutusi olema solidaarsed ja nõudma valitsuse istungil heakskiidetud otsuste täitmist," lausus Ergma.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...