Reinsalu vabastaks MTÜ-d ja SA-d tegelike kasusaajate esitamisest

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi pöördumises rahandusminister Toomas Tõnistele ettepaneku vabastada mittetulundusühingud ja sihtasutused kohustusest esitada tegelikud kasusaajad.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Reinsalu vabastaks MTÜ-d ja SA-d tegelike kasusaajate esitamisest

Toimetaja: Dmitri Povilaitis

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi pöördumises rahandusminister Toomas Tõnistele ettepaneku vabastada mittetulundusühingud ja sihtasutused kohustusest esitada tegelikud kasusaajad.

Registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) andmetel on Eestis registreeritud 21 755 mittetulundusühingut ja 802 sihtasutust, kellest suuremal osal ei ole käesolevaks ajaks tegelikke kasusaajaid äriregistri juures olevasse registrisse esitatud või kui need on esitatud, siis kattuvad need juhatuse liikmetega, seisab Reinsalu pöördumises.

Seetõttu palub Reinsalu kaaluda varianti, kus kõikide MTÜ-de ja sihtasutuste puhul kantakse tegelike kasusaajate registrisse automatiseeritud korras juhatuse liikmed, kuid vastava avalduse alusel on neil võimalik tegelike kasusaajate nimekirja muuta.

"Palume kaaluda eelnevalt nimetatud muudatuste tegemist seadusesse esimesel võimalusel, sest vastavalt rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse rakendussätetele on igaühele, kes ei ole registrisse tegelikke kasusaajaid märkinud, võimalik teha alates käesoleva aasta novembrist, trahvi," märgib justiitsminister.

Alates käesoleva aasta 1. septembrist nõuab rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus, et juriidiline isik peab koguma ja hoidma äriregistri juures andmeid tegeliku kasusaaja kohta, sealhulgas teavet tema omandiõiguse või kontrolli tegemise viiside kohta.

Erandina ei pea tegelike kasusaajate andmeid koguma ja esitama korteriühistud, hooneühistud, börsil noteeritud äriühingud ja sihtasutused, kelle majandustegevuse eesmärk on põhikirjas määratud soodustatud isikute või isikute ringi huvides vara hoidmine või kogumine ja kellel puudub muu majandustegevus.

Osundatud reeglite kohaselt peavad kõik ülejäänud mittetulundusühistud ja sihtasutused andmeid tegelike kasusaajate kohta koguma ja äriregistri juures hoidma.

Laadimine...Laadimine...