Riik loob töörühma inimeste ligipääsetavuse parandamiseks

"Tänapäeval ei ole veel palju neid inimesi, kes korteri ostmisel mõtleksid paarkümmend aastat edasi enda vanaduspõlvele ning sellele, kas korteri ligipääsetavus ja kasutajamugavus vastab ka aastate pärast praegusele," ütles rakkerühma juht Keit Parts.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Eesti

Riik loob töörühma inimeste ligipääsetavuse parandamiseks

Toimetaja: Toomas Raag

"Tänapäeval ei ole veel palju neid inimesi, kes korteri ostmisel mõtleksid paarkümmend aastat edasi enda vanaduspõlvele ning sellele, kas korteri ligipääsetavus ja kasutajamugavus vastab ka aastate pärast praegusele," ütles rakkerühma juht Keit Parts.

Parts ütles, et me kõik, nii tarbijad, ettevõtjad, teenusepakkujad kui ka poliitikakujundajad võiksime osata mõelda ligipääsetavuse võtmes, sest ainult sel viisil kujuneb meid ümbritsev keskkond kõiki kaasavaks.

Ligipääsetavuse puhul on tegemist tervikliku lähenemisega, mis tähendab, et kogu elanikkond on elu- ja infokeskkonda kaasatud. Elukeskkonna ligipääsetavuse tagamine hõlmab kõikidele inimestele ligipääsu võimaldamist nii füüsilisele keskkonnale kui ka infovahetus- ja e-teenuste keskkonnale, tagades sel viisil võrdsed võimalused ning parandades kõikide ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ning toimetulekuvõimet. 

Lapsed peaksid ulatuma poekassani

Riigikantselei pressiesindaja tõi esile, et paljudel Eesti elanikel pole võimalik täiel määral ühiskonnaelust osa võtta, sest ühiskonna kujundamisel ei ole arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa keskkonna võimalusi täiel määral kasutada. Seni on ligipääsetavust käsitletud kitsalt erivajadustega inimeste vaatenurgast lähtudes.

Partsi sõnul saaksid ka kaupade ja teenuste pakkujad mõelda rohkem näiteks sellele, et ka lapsed ulatuksid pangaautomaadi ja poekassani ning neile ekraanidel esitatav info oleks arusaadav ja kasutatav. Samuti peaksid eakad inimesed suutma kaasas käia tehnoloogia kasutusvõimalustega ning saama kasutada kõiki e-teenuseid.

Elukeskkonna ligipääsetavuse tagamine hõlmab kõikidele inimestele ligipääsu võimaldamist nii füüsilisele kui ka e-keskkonnale, et tagada võrdsed võimalused ning paranda kõikide ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet.

"Ligipääsetava keskkonna tagamine on vananevas ühiskonnas ellujäämise küsimus, mitte ajutine moevool. See on iseenesest mõistetav, et inimene – vaatamata tema ja tema lähedaste erivajadusele – peab saama iseseisvalt elada ja ringi liikuda," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. "Ligipääsetavusest on aina enam räägitud, kuid sellest on vähe abi, kui paljudel inimestel puudub siiani võimalus ühiskonnaelus aktiivselt osaleda kehvasti planeeritud elamu, mittetoimiva transpordi või ebamugava e-teenuse tõttu. Me peame ühiselt kokku leppima konkreetsed tegevused, et edendada ligipääsetavust kõikidel elualadel."

Toetada ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris 

Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning ligipääsetavuse alase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas. Samuti on oluline parandada otsustajate ja kogu ühiskonna teadlikkust ligipääsetavuse teemal ning saavutada lähiaastatel olukord, kus loodav füüsiline ja e-keskkond vastab nüüdisaegsetele ligipääsetavuse põhimõtetele.

Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks riigisekretäri ettepaneku moodustada ligipääsetavuse rakkerühm, rühma loomise näeb ette valitsuse tegevusprogramm aastateks 2019–2023, edastas valitsuse pressiesindaja. 

Rakkerühma loomise tähtaeg on 2019. aasta september.

Laadimine...Laadimine...