Tallinn ja Eesti Looduskaitse Selts sõlmivad uue koostöölepingu

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega  lõpetati Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi vahel 2013 aastal sõlmitud koostööleping ning kiideti heaks Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi uuendatud koostööleping.

Vajadus lõpetada Tallinna linna ja Eesti Looduskaitse Seltsi (edaspidi ELKS) vahel sõlmitud koostööleping  ja sõlmida uus koostööleping tuleneb Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul  kolmest asjaolust.

Esiteks täpsustatakse uues koostöölepingus toetuse suurust juhul, kui ökomärgis "Sinilipp" antakse väljaspool Tallinna linna asuvatele randadele. Kuna alates aastast 2018 on ökomärgis "Sinilipp" ka ühel Pärnu rannal, siis vähendas Tallinna linn ELKSile FEE liikmemaksu maksmiseks antavat toetust 1/3 võrra, sest selle summa ulatuses toetab ELKSi Pärnu linn.

Teiseks on uude  koostöölepingusse lisatud punktid, mis reguleerivad Tallinna toetust seoses osalemisega programmis "Roheline kool". FEE reeglite kohaselt on kohalik omavalitsus, mille haldusterritooriumil asuvad ökomärgise "Sinilipp" saanud rannad, kohustatud kahe aasta jooksul pärast esimest korda ökomärgise saamist liituma rahvusvahelise programmiga, mille raames antakse keskkonnasäästlikele õppeasutustele rahvusvaheline ökomärgis "Roheline lipp". Programm käivitati 2016. aastal esialgu ainult Tallinna linnas, alates 2018. aastast on programm laienenud üle riigi.

Ja kolmas koostöölepingu uuendamise vajadus tuleneb sellest,  alates 1. juunist 2019 on endise Tallinna Keskkonnaameti ülesanded antud Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti pädevusse.

Laadimine...Laadimine...