Täna jagab Liiva kalmistu krematooriumi rajaja infotunnis selgitusi

Liiva kalmistu kõrvale Valdeku 113 kinnistule rajatakse krematoorium, mis on kohalike elanike seas tekitanud mitmeid küsimusi ning seetõttu korraldatakse elanike küsimustele vastamiseks 12. septembril infotund.

Pilt: Scanpix

Täna jagab Liiva kalmistu krematooriumi rajaja infotunnis selgitusi

Toimetaja: Toomas Raag

Liiva kalmistu kõrvale Valdeku 113 kinnistule rajatakse krematoorium, mis on kohalike elanike seas tekitanud mitmeid küsimusi ning seetõttu korraldatakse elanike küsimustele vastamiseks 12. septembril infotund.

12. septembril kell 18 algab Nõmme sotsiaalmaja saalis (Pihlaka 12, saali pääseb hoone Võidu tänava poolsest küljeuksest) infotund, kus jagavad selgitusi krematooriumi ehitava Matusebüroo MT Memoris OÜ esindajad. Infotunnil vastatakse tekkinud küsimustele nii eesti kui vene keeles.

Valdeku 113 kinnistu detailplaneering võeti vastu 2015. aasta mais. Vahepeal vahetus kinnistu omanik ning uus omanik Matusebüroo MT Memoris OÜ soovis sinna rajada krematooriumi. Kinnistu omanik esitas eelmise aasta oktoobris Tallinna linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks kinnistule tavandihoone ehk krematooriumi rajamiseks. Seejuures säilitati detailplaneeringu põhilahendus.

Linnaplaneerimise ameti palvel korraldas Nõmme linnaosa valitsus Valdeku 113 kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku alates 28. jaanuarist kuni 10. veebruarini 2019, mille kohta avaldati teade ajalehtedes Eesti Päevaleht, Pealinn ja Nõmme Sõnumid ning samuti Tallinna veebilehel. Puudutatud isikuid teavitati planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähitud kirjaga. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku kestel linnale ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Kogu menetlusprotsess on toimunud vastavalt seadustele ja kehtivale korrale. Projekt on kooskõlastatud ja ehitusluba väljastatud. Ehitusluba on väljastatud 22. mail ning ehituse alustamise teatis esitatud 18. juulil.

Mitmetele piirkonna elanikele on krematooriumi rajamine kalmistu kõrvale vastumeelne, kuna leitakse, et see jääb elumajadele liiga lähedale.

Laadimine...Laadimine...