Uurimine ei tuvastanud tibude prügikasti sattumises tahtlikku tegevust

Uurimine tuvastas, et mullu suvel Talleggi haudejaama prügikastidest leitud elusad tibud ei sattunud sinna tahtliku tegevuse tulemusena, kuriteo koosseisu puudumise tõttu lõpetas politsei kriminaalasja.

Pilt: Scanpix

Uurimine ei tuvastanud tibude prügikasti sattumises tahtlikku tegevust

Uurimine tuvastas, et mullu suvel Talleggi haudejaama prügikastidest leitud elusad tibud ei sattunud sinna tahtliku tegevuse tulemusena, kuriteo koosseisu puudumise tõttu lõpetas politsei kriminaalasja.

Möödunud aasta augustis leiti Harjumaal Loo alevikus asuva Talleggi haudejaama kõrval seisvates prügikastides munakoorte ja surnud lindude vahel ka elusaid tibusid. Tibude leidja filmis nähtut mobiiltelefoniga ning samal päeval edastas leidja salvestuse meediaväljaandele ja Eestimaa Loomakaitse Liidule (ELL). Samas jäid tibud prügikasti, mis hiljem tühjendati, vahendas BNS.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina sõnul esitas ELL politseile avalduse võimaliku looma julma kohtlemise kohta ning Põhja prefektuur alustas avalduse alusel kriminaalmenetluse.

Kostina sõnul kuulati kriminaalasja uurimise käigus lisaks ettevõtte töötajatele üle ka avalduse esitaja, tibude leidja ning info avaldanud meediaväljaande reporter ja fotograaf .

Uurimise käigus selgus, et möödunud aasta 20. augustil tekkis ettevõttes probleem haudejäätmete käitlemise seadme vaakumtransportööriga. Samas pidid töötajatel korjama veel umbes 16 000 tibu. Vastavalt ettevõttes kehtivatele juhistele anti avariist teda masina eest vastutavatele töötajatele, kes hakkasid tegelema avarii kõrvaldamisega.

Samal ajal jätkas ettevõte tööd ning haudejäätmed viidi konteinerisse. Kostina sõnul tuvastas uurimine, et elusaid tibusid jäätmekonteinerisse ei pandud. Haudejäätmete hulgast korjati välja kõik elusad praaktibud, samuti otsiti ka nokaauguga mune. Eraldatud haudejäätmete kogus oli väike ja need kallati matseraatorisse, mis seejärel puhastati.

"Kriminaalasja materjalidest selgub, et mõni nokaauguga muna võis jääda leidmata ja need koorusid hiljem konteineris, kuna tol päeval oli soe ilm," sõnas Kostina

"Kokkuvõtvalt võib öelda, et antud koosseis eeldab tahtlust. Kogutud tõendid kinnitavad aga seda, et tahtlust viia elusaid tibusid jäätmekonteinerisse ettevõtte töötajatel ei olnud. Samuti ei olnud töötajatel võimalik ette näha, et mõned tibud kooruvad hiljem konteineris," ütles kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalja Vester.

"Möönan, et see sündmus ei ole emotsionaalselt kerge, kuid kriminaalasjas ei saa emotsioonide pinnalt ei kahtlustust ega süüdistust esitada, lähtuma peab kogutud tõenditest ning asjaolude sisust. Kuna antud juhul puudub kuriteo koosseis, siis andis prokuratuur politseile loa kriminaalmenetluse lõpetamiseks," sõnas Vester.

Avaldaja nõustus kriminaalmenetluse lõpetamisega ning vastav määrus on jõustunud.

Juhtumi uurimiseks algatas väärteomenetluse veterinaar- ja toiduamet, kuid lõpetas selle kriminaalmenetluse alustamise järel.

Laadimine...Laadimine...