Uuring: enamik kutsekooliõpilastest on teadlikud nutisõltuvusest

Vaid 8% vastanuist ei taju nutisõltuvust Eesti ühiskonnas probleemina ja 65% on sellega ka ise kokku puutunud, selgub ligi 450 Eesti kutsekooli õpilase ning vilistlase seas läbi viidud uuringust.

Pilt: Marek Metslaid

Uuring: enamik kutsekooliõpilastest on teadlikud nutisõltuvusest

Toimetaja: Moonika Tuul

Vaid 8% vastanuist ei taju nutisõltuvust Eesti ühiskonnas probleemina ja 65% on sellega ka ise kokku puutunud, selgub ligi 450 Eesti kutsekooli õpilase ning vilistlase seas läbi viidud uuringust.

Kutsekooliõpilaste haridusprogrammi Samsung Digi Pass raames läbi viidud uuringu kohaselt tajub 2/3 kutsekooliõpilastest, et nutisõltuvus on Eesti ühiskonnas tõsine probleem. "Probleemina tajus nutisõltuvust 92% vastajatest. Sealhulgas arvas 66% kõigist uuringus osalejatest, et nutisõltuvus on Eestis tõsine probleem," lausus uuringu läbiviija, Idea uuringujuht Mauri Sööt.

 

Digi Pass koolitusprogrammi juhi, Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere sõnul on õpilaste digipädevusel koolide õppekavades aina olulisem koht, sealhulgas ka probleemide ennetamiseks nagu nutisõltuvus. "Probleem pole mitte nutiseadmete kasutamine, vaid oskus infot otsida, sotsiaalmeedias suhelda, turvalisus ja küberhügieen. Oluline on reguleerida ajakasutust veebis ning kasutada seda ka muuks kui meelelahutus," ütles Laanpere.

 

Uuringus osalesid kutsehariduse omandajad ning vilistlased, kes on lõpetanud kutsekooli viimase kuue aasta jooksul. "Samast uuringust selgus, et keskmisest sagedamini pidasid nutisõltuvust tõsiseks probleemiks just veidi vanemad vastajad: 71 protsenti vähemalt 24-aastastest," märkis Sööt.

 

Märkimisväärne on uuringu läbiviija sõnul, et 2/3 kõigist vastajatest tunnistas kokkupuudet nutisõltuvusega. "Nendest, kes on ise nutisõltuvusega kokku puutunud, ütles 36%, et on selle vastu meetmeid rakendanud. Sama palju ehk 35% on neid, kes on tundnud vajadust midagi muuta, aga pole midagi ette võtnud. 19% väitis teadvat, mida nutisõltuvuse vastu ette võtta, kuid pole selleks vajadust tundnud. Iga kümnes aga ei tea enda sõnul, kuidas nutisõltuvusega võidelda," selgitas Sööt.

 

Kommunikatsiooniagentuur Idea viis 2018. aastal Samsung Electronics Baltics tellimusel läbi digioskuste uuringu Eesti kutsekooliõpilaste ning vilistlaste hulgas, veebiküsitluses osales 448 vastajat.

 

Samsung Digi Pass on neljakuuline koolitusprogramm kutsekooliõpilastele vanuses 14–20 eluaastat. Programmi ajal töötab iga osalejate meeskond koos mentoriga noorte endi välja pakutud tarkvaradisaini projektiga, mille eesmärk on aidata valmistuda paremini oma tulevaseks töökohaks. Kutsekooliõpilaste koolitusprogrammi on töötanud välja Samsung Electronics Baltics koostöös Tallinna ülikooli ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.

Laadimine...Laadimine...