Valitsus suunab teadus- ja arendustegevusse 880 miljonit

Valitsus suunab aastatel 2020-2023 teadus- ja arendustegevusse üle 880 miljoni euro.

Pilt: Scanpix

Valitsus suunab teadus- ja arendustegevusse 880 miljonit

Toimetaja: Toomas Raag

Valitsus suunab aastatel 2020-2023 teadus- ja arendustegevusse üle 880 miljoni euro.

Riigieelarve strateegiast (RES) 2020-2023 selgub, et valitsus suurendab teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse rahastamist, hoides uurimistoetuste ja baasfinantseerimise suhet 50:50. Teadus- ja arendustegevuse põhiinstrumentide rakendamiseks on 2020. aastal riigieelarvesse planeeritud 86,7 miljonit eurot.

RES-i kohaselt suurendab valitsus majanduse kasvuvaldkondade teadustegevuse ja kõrghariduse toetamist ja käivitab ressursside väärindamise programmi, millele kulub 3 miljonit eurot aastas. Selle raames toetatakse kõrgharidusõpet ja teadust, sealhulgas luuakse vajalikud suunad/õppetoolid ning teadusgrupid ülikoolides, samuti toetatakse teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtluse koostööprojekte ning tagatakse nende läbiviimiseks tarvilik materiaalne baas.

Valitsus alustab teadusasutuste ja ettevõtlussektori vaheliste töötajate liikumist soodustavate meetmete ettevalmistamisega, mille tulemusena liigub senisest enam teadlasi ettevõtlusesse ning paranevad ettevõtete oskused teadustulemusi rakendada ja kohandada. Samuti kasvab RES-i kohaselt teadusasutustes ettevõtluskogemustega teadlaste arv, mis aitab paremini ühiskonna nõudlusele vastavat teadustööd paremini planeerida.

Peaminister märkis neljapäevasel pressikonverentsil, et valitsus peab jätkuvalt oluliseks teaduse rahastamise kasvu. "Nelja aastaga suuname teadus- ja arendustegevusse rohkem kui 150 miljonit eurot lisaraha. Kokku on teadus- ja arendustegevuseks aastatel 2020-2023 ette nähtud üle 880 miljoni," rääkis ta.

Kui aprillis leppisid võimuliidu osalised kokku, et tõstavad riigi teadus- ja arendustegevuseks eraldatavate vahendite taseme 1 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), siis esmaspäeval kokku lepitud nelja aasta riigieelarve strateegia näeb ette vaid rahastuse säilitamise senisel tasemel ehk 0,71 protsendil SKP-st.

Laadimine...Laadimine...