VIDEO! Kõlvart: Tallinna majanduslik seis on hea ja stabiilne

"Meie seis on jätkuvalt stabiilne ja hea, seda näitavad ka reitingud. Kulude ja tulude vahe on Tallinna linnal plussis ja võrreldes üle-eelmise aastaga kasvasid tulud 70 miljoni võrra, samas tegevuskulud kasvasid ainult 26 miljonit," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Pilt: Mats Õun

VIDEO! Kõlvart: Tallinna majanduslik seis on hea ja stabiilne

Toimetaja: Toomas Raag

"Meie seis on jätkuvalt stabiilne ja hea, seda näitavad ka reitingud. Kulude ja tulude vahe on Tallinna linnal plussis ja võrreldes üle-eelmise aastaga kasvasid tulud 70 miljoni võrra, samas tegevuskulud kasvasid ainult 26 miljonit," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Talinna linnavalitsus kinnitas kolmapäevasel istungil linna 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.

Kõlvart ütles kolmapäevasel pressikonverentsil, et viimastel aastatel on linna majandusaasta aruanded olnud positiivsed ning sama kehtib ka möödunud aasta kohta.

Linnapea sõnul tähendab see, et Tallinna finantspoliitika on jätkuvalt pigem konservatiivne ja on end õigustanud. Samas rõhutas ta, et praeguseks on olukord kriisi tõttu hoopis teine, ning selle lõplik mõju pole veel selge. 

"Ma arvan et septembris tekib selgem arusaam, mis on majandusseis ja mis on võimalikud detailsemad prognoosid, aga juba praegu on arusaadav, et tuleb olla valmis negatiivseks stsenaariumiks ja juba praegu tuleb Tallinna linna süsteemi optimeerida ja leida võimalusi kokku hoida ja kulusid kärpida," märkis Kõlvart.

Kõlvart tõi esile, et kuigi investeeringute osas peab olema tagasihoidlikum ja ettevaatlikum, pole kindlasti plaanis neist loobuda. Linnapea märkis, et esiteks aitavad investeeringud elavdada majandust ja teiseks on kriisi ajal ehitushinnad palju madalamad, niisiis on võimalik sama raha eest rohkem ehitada.

"Me ei soovi loobuda ühestki objektist, aga me soovime, et plaan vastaks praegusele olukorrale ja oleks pikaajaline," sõnas ta.

Kõlvart selgitas, et ei ole võimalik suurendada kulusid sotsiaalvaldkonnas ja investeerimisel ilma selleta, et kuskilt mujal ei kärbitaks. “Sellega peab linn lähiajal operatiivselt tegelema," ütles ta.

Linna finantsdirektor Katrin Kendra rääkis, et linna konsolideerimisgrupp lõpetas majandusaasta tulemiga 114 miljonit eurot, sellest linna tulem oli 109 miljonit eurot. Linna likviidsuspositsioon oli aasta lõpu seisuga 88 miljonit eurot.

Finantsdirektor rääkis, et linna võlakoormus on langenud ja oli aasta lõpu seisuga 16,9 protsenti. Seadusega lubatud määr on seejuures 60 protsenti ja nüüd on see kriisi tõttu tõstetud 80 protsendini.

"Linnal pole nii palju laenu kaasata vaja, küll aga võib kriisiperioodil tulla üles küsimus väljavõtmata laenu kaasamises," ütles Kendra. 2018. aastal ja 2019. aastal linn eelarves planeeritud laenuraha välja ei võtnud, vaid rahastas investeeringuid jooksvate laekumiste ja likviidsuspuhvri arvelt.

Möödunud aastal tegi linn märkimisväärseid investeeringuid ja seda enam kui 95 miljoni euro ulatuses. Kõige rohkem panustati teede ja tänavate remonti – 46% ja haridusse 29,4%.

Eelmisel aastal valminud suuremad investeeringuobjektid olid Reidi tee, Paagi 10 munitsipaalmaja, Kultuurikeskus Kaja ja Mustamäe Linnaosa Valitsuse uus hoone, Männikäbi lasteaed ja Sitsi lasteaed. Nii nagu 2018. aastal, nii ka möödunud aastal linn investeeringute katteks eelarves planeeritud laenu välja ei võtnud ning linna netovõlakoormus langes aasta lõpu seisuga 16,9%-le.

Tallinna linna 2019. aasta tegevustulud olid 762 miljonit eurot, millest suurima osa ehk 67,2% moodustasid maksutulud, saadud toetused 20,3%, tulu kaupade ja teenuste müügist ning muud tulud kokku 12,5%. Tegevustuludest oli suurim kasv maksutuludes ja saadud toetustes – 2018. aastaga võrreldes suurenesid maksutulud 50 miljoni euro võrra ning toetusi saadi enam 9 miljoni euro ulatuses.

Linna tegevuskulud kokku olid 662 miljonit eurot, sellest 43,7% moodustasid tööjõukulud, antud toetused 17,7% ja muud tegevuskulud 32,6%. Konsolideerimisgrupis töötas 2019. aastal kokku üle 19 000 töötaja, sellest linna asutustes kokku üle 12 000 töötaja, millest ligi 9000 töötajat töötas linna haridusvaldkonnas.

Konsolideeritud majandusaasta aruanne hõlmab linna konsolideerimisgruppi, millesse kuuluvad Tallinna linn ja 23 linna ametiasutust, 248 hallatavat asutust, lisaks üheksa äriühingut, 12 sihtasutust, ja üks mittetulundusühing.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings tõstis 2019. aastal linna krediidireitingu tasemele „AA-“ ning kinnitas selle väljavaate stabiilsena. Reitinguagentuur tõi oma analüüsis välja jätkuvalt paranenud linna põhitegevuse tulemi, kõrge likviidsuse, mõõduka otsese võlakoormuse, mitmekesise majanduse ning stabiilse regulatiivse keskkonna.

Laadimine...Laadimine...