VIDEO! Tallinlaste postkasti saadetakse linnajõgede olukorra kohta küsimustik

"Ühe osa linnakeskkonnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest tuleb hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine," märkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Pilt: Dmitri Povilaitis/ Foto on illustreeriv

VIDEO! Tallinlaste postkasti saadetakse linnajõgede olukorra kohta küsimustik (2)

Toimetaja: Sandra Lepik

"Ühe osa linnakeskkonnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest tuleb hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine," märkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Peagi potsatab 2500 tallinlase postkasti linnajõgede olukorra ja võimalike tervendusmeetmete teemaline küsimustik. Läbiviidav uuring on üks osa rahvusvahelisest projektist HEAWATER, mille laiemaks eesmärgiks on puhtam Läänemeri. 

Projekti raames toimuva uuringu eesmärgiks on juhtida tähelepanu Tallinna linnajõgede olukorrale. Ühtlasi soovitakse saada teada, milline on linlaste arvamus linnajõgede tervendamise võimalustest. Küsitlus asetub laiemasse rohelise pealinna kontseptsiooni ning aitab paremini kaardistada, kuidas hindavad linlased erinevaid linnajõgede liigirikkuse säilimist toetavaid meetmeid. Sama küsitlus on juba toimunud projektipartnerite juures Turus (Soome) ja Söderhamnis (Rootsi).

Kõlvart sõnas, et linna jaoks on keskkonna hoidmine ja kaitsmine väga oluline. "Ühe osa linnakeskkonnast moodustavad väikesed linnajõed, mille eest tuleb hoolt kanda ning tagada nende liigirikkuse säilimine. Linnakeskkonna edasiseks planeerimiseks soovime teada elanikke arvamust. Seetõttu loodan, et head tallinlased osalevad ettevõtmises ning vastavad linnajõgede kohta käivale küsimustikule," lausus Kõlvart.

Tallinna linna territooriumil on kokku 16 vooluveekogu. Tallinna linnajõed nagu näiteks Mustjõe, Mähe ja Tiskre oja on loomadele, lindudele ja taimedele elupaigaks ning rikastavad linnaruumi. Paraku muudab linnastumine jõgesid – mõned jõed on suunatud betoonkanalitesse või linnatänavate all asuvatesse torudesse. Lisaks leiab ka sademevesi oma tee linnajõgedesse. Sellega kaasneb elupaikade kadumine ja veekvaliteedi halvenemine ning see viib linnajõgedes elavate taimede ja loomade arvukuse vähenemiseni. 

Projekti eesmärk on vähendada pilootjõgedes, mis paiknevad Turus, Tallinnas ja Söderhamnis, toite- ja ohtlike ainete kontsentratsiooni vähemalt 10% võrra. Tallinnas asuvas Mustjões vähendatakse plaani kohaselt veehägusust ja fosfori kontsentratsiooni. Seeläbi paraneb ka suplusvee kvaliteet Stroomi rannas.

Projekti kogueelarve on 1 898 060 eurot ja Tallinna osa on sellest 534 987 eurot.

2 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...